poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Stanovisko k tzv. "Novým potravinám"

 
[ 24. března 2009 | Autor: Štrasburk, 24.3. 2009 ]
 

Vážený pane předsedo, děkuji kolegům, že podpořili návrhy, které jsem jako navrhovatelka uvedla ve svém stanovisku. Jde například o předkládání sporných případů do evropské skupiny pro etiku ve vědě a v technologiích a dále o zkrácení ochrany dat na dobu 5 let, což urychlí inovace. Zcela souhlasím s tím, že je nezbytné dodržovat zásadu předběžné opatrnosti. Chci ovšem poukázat na to, že za 12 let bylo podáno pouze 86 přihlášek, 28 nových potravin bylo povoleno, 3 potraviny odmítnuty. Dosud platná legislativa není příliš přehledná, a proto nyní sjednocujeme v této věci postup všech členských států a zjednodušujeme tak proces schvalování a uvádění nových potravin na trh.

Návrh zprávy však nepovažuji za příliš šťastný. Je mi líto, že kolegové dobře neznají vazbu na nařízení o geneticky modifikovaných potravinách či krmivech. Z působnosti nařízení totiž byly vyňaty geneticky modifikované potraviny, pro které dnes platí samostatné nařízení, a není důvod je zde duplicitně upravovat. Proto se tedy ohrazuji proti návrhům, které se týkají ochrany zvířat a životního prostředí, krmiv a geneticky modifikovaných potravin. Nespadají prostě do tohoto nařízení a návrh spíše problematizují, i když to je velice důležitá oblast. Já samozřejmě podporuji nařízení, které naopak řeší pravidla pro potraviny vyráběné pomocí nanotechnologií a zajistí jednoznačnou bezpečnost potravin pro obyvatele Evropy.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled