poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Stanovisko k minimálním normám pro přijímání žadatelů o azyl

 
[ 3. února 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 3.2. 2009 ]
 
Vážený pane předsedo,
Podpořila jsem zprávu kolegy Roure, která odhaluje, že si členské státy vykládají společné minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl bohužel značně nedůsledně.
Jsem přesvědčena, že dnes je nutná nejen  vyšší míra  harmonizace, ale také zvýšení úrovně společných norem. Žadatelé o azyl mají mít právo se odvolat , právo na důstojný život, ochranu rodinného života a také na přístup ke zdravotní péči, která by měla být širší než je jen poskytnutí urgentní péče. 
    Za  zásadní  považuji zlepšení podmínek pro opuštěné děti, které bez doprovodu a bez rodin čekají bezprizorně na azyl často v přeplněných a nevhodných záchytných táborech. EU je vlajkovou lodí boje za lidská práva ve světě, ale řada zemí má velké rezervy pokud jde o podmínky pro žadatele o azyl. Upozorňuji, že země EU také  dosud nepodepsaly a neratifikovaly Úmluvu OSN o právech dítěte.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled