poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vystoupení na plenárním zasedání k rozpravě o povolení ratifikovat úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007

 
[ 13. ledna 2009 | Autor: ]
 

Pane komisaři, podobně jako moji kolegové pokládám za nutné přijmout takové standardy, které zajistí důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance i v odvětví rybolovu. Není možné, aby Evropská unie v 21. století v jakémkoliv odvětví umožnila pracovní podmínky blížící se otrocké práci. Oceňuji, že navrhované změny byly přijaty v tripartitním formátu, kdy vlády, zaměstnavatelé i zaměstnanci připravili komplexní mezinárodní pracovní normu, která bere v potaz specifickou povahu tohoto odvětví. Je pozitivní, že nová úprava stanovuje minimální věk, lékařské prohlídky, dobu odpočinku a sociální zabezpečení a že se týká také ubytovacích prostorů, stravování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všechny tyto prvky bezpochyby povedou k důstojným pracovním podmínkám pro rybáře a sníží úrazy a úmrtí. I když zastupuji zemi, která nemá moře, vítám tuto normu a jsem solidární s rybáři a přeji jim co nejdřívější ratifikaci této smlouvy nejen proto, že mám ráda ryby.

 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled