poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vysvětlení hlasování ke směrnici o pracovní době

 
[ 17. prosince 2008 | Autor: Štrasburk, 17.12. 2008 ]
 

Nepodpořila jsem dnes návrh směrnice upravující pracovní dobu tak jak ji navrhla Rada a náš zasměstnanecký výbor. Jenezbytné, aby se směrnice znovu v klidu  projednala s Radou. Na jedné straně musíme umožnit na flexibilitu při dohodách o pracovní době zejména pro zaměstnance malých a středních podniků. A také chránit neděli jako den klidu. Na druhé straně je nezbytné režim pro výkon pohotovostních služeb upravit s ohledem na charakter služeb. Zatímco opt out je řešení vhodné pro pohotovostní služby vrátných, hasičů a dalších  profesí,  bude nutné  nalézt odlišné řešení pro lékaře s ohledem na bezpečnost pacientů. Další cestou je vynětí  zdravotnictví z působnosti této směrnice, protože organizování zdravotnictví nepatří do politik EU.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled