poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Projev ke zprávě týkající se strategické koncepce boje proti organizované trestné činnosti

 
[ 24. května 2008 | Autor: ]
 
Dnešní Doporučení Evropského parlamentu Radě o vývoji strategické koncepce boje proti organizované trestné činnosti, považuji za jednu z nejvýznamnějších a dobrých zpráv pro evropské občany. Je důkazem, že Unie plní svou klíčovou roli v  oblasti, která z podstaty  vyžaduje nejtěsnější mezinárodní spolupráci. A ta funguje opravdu již skvěle. Ale ani to dnes již nestačí. Terorismus a ostatní formy  organizovaného zločinu  nejen že nejsou ničím limitovány, ale doslova využívají výhod našeho demokratického systému. A proto musíme velmi zvažovat , které hodnoty jsou  v kterých situacích cennější - potírání zločinu či bezvýhradná svoboda. Nastal čas, kdy budeme muset slevit z nádherné neomezené svobody v situacích, kdy je sama překážkou pro uchránění toho nejcennějšího - holých životů.. Skutečně nazrál čas změnit přístup a odstranit některé vnitřní překážky včetně těch jež ochraňují nelegálně nabyté ekonomické a finanční zdroje. Rada bude muset poskytnout větší nezávislost a pravomoci Europolu a Euroiustu.To je nový strategický úkol, to je naše odpovědnost vůči půl miliardě občanů Unie.
  Celou zprávu, o které se dnes hlasovalo na plenárním zasedání EP naleznete v příloze nebo na níže uvedené internetové adrese:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=REPORT&Reference=A6-2007-0152&language=CS
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled