poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Projev k Návrh nařízení EP a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení EP a Rady 1907/2006

 
[ 4. září 2008 | Autor: Brusel, 4.9. 2008 ]
 
Vážené dámy a pánové,
 Přestává být únosné, aby uvnitř jednotného evropského trhu platila různá národní legislativa pro obchodovaní s nebezpečnými látkami. Sjednocení klasifikace a označování nebezpečných chemických látek a směsí je dobrou zprávou pro spotřebitele, neboť navržená harmonizace zvýší ochranu jejich zdraví a životního prostředí. Pro konkurenceschopnost evorpského průmyslu je zase výbornou zprávou to, že toto komplexní nařízení týkající se jak přepravy a dodání tak i použití nebezpečných látek, bude platit nejen v EU, ale i v ostatních zemích světa díky dohodě s OSN.
Nařízení navazuje na REACH,ale nad to zavádí třídu a kategorii nebezpečnosti. Na štítcích  budou pokyny pro zacházerní a povinné grafické symboly a piktogramy, které budou srozumitelné lidem kdekoli na světě.
  Nové požadavky na balení a uzávěry zajistí ochranu proti otevření nádob dětmi a umožní i značení pro nevidomé. Kritici varují před vyššími náklady na přeznačení, vytvoření tzv. bezpečnostních listů a zavedení nových technologií balení. Jsem přesvědčena, že tyto krátkodobé výdaje budou nižší než dlouhodobé úspory nákladů související se zrušením  dnešního různého značení výrobků  podle místa určení. Také doba implementace rozložená do let 2010 až 2015 je dostatečně šetrná pro průmysl.
Velice oceňuji, že se kolegyni Amalii Sartori podařilo dojednat kompromis uvnitř parlamentu a současně i s Radou. Po mnoha měsíčních diskusích o výhradách k návrhu Komise, se jí podařilo dosáhnout velké vyváženosti. A proto velmi apeluji na to, abychom zítra přijali návrh již v prvním čtení. Je to příklad skvělé práce parlamentních zpravodajů a týmů z Komise a Rady.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled