poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vstup do věku globalizace

KLíčová debata plenárního zasedání EP, Zuzana Roithová, 14.11. 2007 Štrasburk
 
[ 14. listopadu 2007 | Autor: ]
 

Evropa se dokázala skvěle vyrovnat s věkem moderny, ale věk globalizace je výzvou, na niž  Evropa rozpačitě hledá adekvátní strategii. Prvním krokem je pochopení, že Lisabonské strategii chybí externí dimenze a že se bude muset stát součástí složitější hospodářské a společenské strategie. Od ní bychom měli čekat, že pojmenuje pravdivě rozpor mezi silně regulovaným evropským hospodářstvím a liberalizovaným světovým obchodem a že nám dá do ruky  nástroje na zmenšování tohoto rozporu, který je pro Evropu vážnou konkurenční nevýhodou.

Důvody, které ospravedlňují regulaci uvnitř jednotného hospodářského prostoru jsou rovná soutěž a vysoká ochrana spotřebitelů. Obojí však narušuje stále více příliv levného zboží ze třetích zemí a padlěky. Před námi stojí takové děsivé úkoly, jako je kontrola gigantického objemu dováženého zboží, které nesplňuje evropské požadavky na bezpečnost. Oceňuji, že paní komisařka Kuneva, nečeká že liberalizace vše vyřeší a pustila se do jednání s Čínou, která je nyní ochotna připustit odpovědnost za kvalitu exportu.

Klíčovým bodem v naši komplexní strategii musí být tlak na konvergenci regulačních systémů. Tedy vytvoření globálních pravidel a standardů a to nejen technických, ale také ekologických, sociálních a bezpečnostních. Jednou z cest, jak tomu napomoci je důsledně trvat na dodržování lidských práv ve třetích zemích. Svoboda slova a shromažďování totiž umožní jejich občanům vynutit si vyšší pracovní a životní standard a tím napomohou konvergenci z druhé strany.

Achilovou patou může být  závislost na vnějších zdrojích energií. Naše nová energetická koncepce dobře odpovídá na výzvu globalizace. Potřebujeme revizi dalších politik, které se tak stanou součástí adekvátní komplexní strategie na zvládnutí globalizace. Musíme odmítnout ty neadekvátní, jako je například zemědělská politika.

Chceme-li zůstat důležitým hráčem na globálním hřišti, nesmíme jen reagovat, ale aktivně spoluvytvářet globální konvergenční pravidla na obou stranách mimo i uvnitř EU. Ano i Evropa se musí trochu změnit. Jinak nás čeká osud žáby uvařené v kotli. Ta totiž není schopna zaznamenat, že se voda začíná vařit a včas z kotle vyskočit.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled