poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Projev na plenárním zasedání EP ve Štrasburku: Odstraňování překážek a nedostatků na vnitřním trhu

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,
 Před 15ti lety se členské země shodly na hlubší hospodářské integraci a zavázaly se vytvořit jednotný evropský prostor pro volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. V devadesátých letech  tak vzniklo konkurenceschopné prostředí  pro podnikatele, které spotřebitelům přineslo širokou nabídku a nižší ceny.
 
[ 4. září 2007 | Autor: ]
 
Po roce 2000 však zjišťujeme, že členské státy skrytě i viditelně chrání národní malé trhy před konkurencí ze sousedství, tolerují administrativní i jiné obstrukce a blokují tak rychlé a úplné dokončení společného vnitřního trhu bez překážek. Je  to paradoxní  chování, když si uvědomíme, jak rychle se liberalizuje světový obchod a jak překotně  v Evropě vyklízíme  prostor pro zboží ze třetích zemí. Přitom zdravý evropský trh by byl  klíčem k řešení výzev  globalizace a nezaměstnanosti. Příčinou této iracionality  je populismus a vyvyšování falešných národních zájmů  nad společné zájmy spotřebitelů a podnikatelů.  Vítám proto Zelenou knihu komise a navrženou revizi, která odhalí obcházení platné evropské legislativy v řadě zemí, stejně jako ukáže  trhliny v legislativě, které snižují důvěru v jednotný  trh. Například nejednoznačnost, kdy se uplatňuje princip země původu a kdy ne. Aby trh mohl dobře fungovat, potřebujeme pokročit v liberalizaci síťových služeb a také dořešit trh finančních služeb a i překonat mýty ve zdravotních a sociálních  službách.
Zavedení Eura a nedávné směrnice zprůhlednily a  prohloubily obchod uvnitř EU.  Všichni ovšem víme, že podnikatelé jsou zatěžováni narůstající  administrativou a přitom potřebujeme  rovné podmínky pro férovou mezinárodní soutěž. Potřebujeme  modernizaci   a zjednodušení regulací.
Apeluji na Komisi, aby věnovala mimořádné úsilí kontrole implementace stávajících směrnic, dále aby pokročila  na poli vzájemného uznávání a teprve pak navrhovala ev. další harmonizaci. Jsem si vědoma, že globalizace obchodu si vynutí pokrok ve standardizaci dalších produktů a dohodu o evropské značce původu. Souhlasím, že různorodost v oblasti daní z příjmů právnických osob je zdrojem napětí, které si vynutí další  diskusi. Evropský trh není dogma, ale proces.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled