poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Projev k Akčnímu programu EU v oblasti zdraví

Velmi si vážím práce, kterou zpravodaj a člen Evropské lidové strany pan Trakatelis věnoval přípravě této zprávy v níž má Evropský parlament svůj důležitý hlas. Také občané a zdravotníci ocení nový akční plán, o kterém vedeme diskusi. Především však politici a manažéři ve zdravotnictví v něm naleznou společnou cestu pro řešení problémů , které přesahují hranice členských států. Zpráva dává zelenou moderní strategii zejména koordinaci aktivit, ale bohužel již není provázena odpovídající finanční podporou z Evropských zdrojů po té, co unijní rozpočet zásadně změnila Rada.
 
[ 16. března 2006 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Unii čekají nemalé úkoly a to zásadně takové, které nejsou schopny řešit jednotlivé státy samy. Především jde o boj s vážnými přenosnými nemocemi, které neznají hranice jako je AIDS či chřipka ale jde i o boj s šířením drogové závislosti či civilizačních nemocí. To odůvodňuje vznik Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí s vazbou na národní referenční laboratoře. Snížení rozpočtu není dobrou zprávou a ukazuje na mezery v prioritách politických špiček pětadvacítky i některých poslanců. Chci zde upozornit na další problém: Moderní medicína umožňuje vysokou kvalitu života a jeho prodlužování. Ale toto všechno stojí více a více peněz, které jsou z 60 až 90 procent veřejnými financemi. Čím vyšší je podíl společnosti na financování zdravotních služeb, tím menší je odpovědnost jednotlivých občanů za své zdraví. Stejně tak platí, že čím stát více reguluje, tím se zákonitě snižuje osobní odpovědnost jednotlivců. Důkazem toho je zkušenost států, které prošly obdobím centrálně řízeného a plně regulovaného zdravotnictví, kde se rozhodovalo o zdraví pacientů bez jejich vlivu na rozhodování o prevenci a léčbě a tudíž i nákladech na péči. I když došlo k určitým reformám, myšlení a staré zvyky u pacientů, lékařů i politiků mají obrovskou setrvačnost a jsou příčinou méně efektivního systému a prodražování služeb. Proto apeluji, aby programy, které měly podporovat informovanost klientů zdravotních služeb a také kompatibilitu systémů nebyly v žádném případě kráceny. Tyto prostředky se totiž mnohonásobně vrátí. Dělám si ale starosti s efektivitou některých regulací, které lehkomyslně přijímáme protože se tváří jako zásadní přínos k ochraně zdraví a životního prostředí. Obávám se že někdy jde jen o benefit určitých průmyslových loby a že vynaložené náklady nejsou přiměřené přínosu pro zdraví občanů. Proto zde též apeluji na komisi, aby věnovala větší část kapacit na systémové analýzy založené na důkazech. Aby naše rozhodování o regulacích bylo odpovědnější, abychom znali obojí - to je jak reálný dopad na veřejné zdraví tak zároveň ekonomickou náročnost a tím i dopad na evropské hospodářství. Také proto prosazuji pozměňovací návrh číslo šedesát čtyři. Projev Zuzany Roithové na plenárním zasedání 16.3. ve Štrasburku

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled