poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Pakt stability a růstu - řeč na plenárním zasedání EP

Pakt o stabilitě a růstu bezprostředně souvisí s třetí fází hospodářské a měnové unie, která byla zahájena 1.ledna 1999. Pakt má zajistit, aby členské státy dodržovaly rozpočtovou disciplínu i po zavedení jednotné měny.
 
[ 18. září 2004 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Nekalé obchodní praktiky třetích zemí ohrožují vnitřní trh EU Jako místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele jsem na středeční plenární schůzi EP ve Štrasburku upozornila na riziko destabilizace vnitřního trhu EU. Některé země zejména asijské pronikají na trh EU, aniž by dodržovaly sociální a ekologická pravidla (zaměstnávají dokonce děti, znečišťují životní prostředí). Je to jednoznačně nekalá konkurence. Naopak brání vstupu výrobků zemí EU na vlastní trh. Považuji proto za důležité, aby Evropská komise otevřela jednání se Světovou obchodní organizací (WTO) o prodloužení smlouvy o dovozních kvótách na zboží. V sázce je stabilita zaměstnanosti v EU, zejména žen. Už od ledna příštího roku, kdy mají vypršet dovozní kvóty na textil z Číny. Ohroženo je na tři miliony pracovních míst v textilním průmyslu v EU. Z toho například 30 tisíc v Královehradeckém kraji. Nedodržení pravidel Paktu stability je pro země, které snižují svou zadluženost, nožem v zádech. Pro nové členské státy byl přitom Pakt stability především před vstupem do EU symbolem stability Evropy, strážce zdravé ekonomiky a také spolehlivých pravidel a spravedlnosti. Dnes je ale třeba tento symbol rehabilitovat. Pružnost interpretace a relativizace paktu je nožem v zádech odvážným vládám, které se odhodlaly k reformě veřejných financí. Není to pružnost interpretace pravidel Paktu stability, ale pružnost obchodní politiky EU, co očekávají občané a podnikatelé pro stabilitu evropské ekonomiky. Pakt o stabilitě a růstu Pakt o stabilitě a růstu bezprostředně souvisí s třetí fází hospodářské a měnové unie, která byla zahájena 1.ledna 1999. Pakt má zajistit, aby členské státy dodržovaly rozpočtovou disciplínu i po zavedení jednotné měny (rozpočtový deficit nesmí překročit 3% HDP, celkový vnitřní dluh nesmí překročit 60% HDP, průměrná míra inflace nesmí o více než 1,5 % přesáhnout míru inflace tří nejúspěšnějších států). Ty zúčastněné státy, které se proviní proti Paktu, mohou být potrestány peněžitou pokutou. Francie a Německo porušily rozpočtovou kázeň, ale sankcím se vyhnuly. Pakt stability byl přijat na zasedání Evropské rady v Amsterodamu v červnu 1997.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled