poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


ZPRÁVA O VLIVU GLOBALIZACE NA VNITŘNÍ TRH EU

Tato zpráva reaguje na  růst  problémů, kterým dnes čelí vnitřní trh uvnitř světového hospodářství. Světová hospodářská pravidla se v realitě spíše rozcházejí s vnitřními pravidly Unie, a proto stojíme na vážné křižovatce. Osud Evropské prosperity závisí za prvé na tom, jak a kdy provedeme revizi regulací našeho sociálně tržního hospodářství směrem k výraznější  flexibilitě a za druhé také na tom, zda bude  mít Evropa zásadnější vliv na tvorbu a kontrolu pravidel světového hospodářství  blíže k naším hodnotám.
 
[ 13. února 2006 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Vysoké sociální a ekologické standardy jsou bohulibým produktem evropské civilizace, která se hlásí k odpovědnosti za trvale udržitelný rozvoj této planety. Na druhou stranu zvyšují náklady na výrobu a tím snižují konkurenceschopnost mnoha odvětví, jež čelí globálnímu tlaku zejména asijských ekonomik, které tyto standardy neznají.
Ve třetích zemí se drancují přírodní zdroje, divoká obchodní pravidla nerespektují právo. Pracovní a životní podmínky jsou v rozporu se základními  lidskými právy. A tomu Evropa nesmí jen přihlížet!
Zpráva je dialogem  o takové  revizi evropské regulace, která by nebyla překážkou pro  konkurenceschopnost a zaměstnanost, ale naopak podporovala prosperitu. Současně je zpráva výzvou pro zásadní posílení evropské zahraniční politiky a prosazení obchodní strategie založené na našich  hodnotách.  Naším přirozeným spojencem na této cestě jsou Spojené státy americké, s nimiž je třeba vést  intenzivnější dialog.
Slabou stránkou  na této cestě je  těžkopádné  rozhodování uvnitř Unie, jež mohla zlepšit nová ústavní  smlouva. Závěrem  velmi  oceňuji  práci  zpravodajky. Zohlednila výsledky veřejného slyšení a diskusí v obou výborech. Její zpráva je velmi vyvážená a komplexní  a zaslouží si silnou podporu parlamentu.

 

 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled