poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vývoz zbraní

Dámy a pánové, stojíme na historické křižovatce, když chceme nabourat zaběhnuté praktiky národních států obchodování se zbrojním materiálem. Zelená kniha o veřejných zakázkách v oblasti obrany i budoucí směrnice proto potřebují silnou politickou podporu, neboť mají prolomit tabu, jakým je dnešní uzavřený zbrojní trh v Evropě...
 
[ 16. listopadu 2005 | Autor: Z. Roithová ]
 

Dámy a pánové, stojíme na historické křižovatce, když chceme nabourat zaběhnuté praktiky národních států obchodování se zbrojním materiálem. Zelená kniha o veřejných zakázkách v oblasti obrany i budoucí směrnice proto potřebují silnou politickou podporu, neboť mají prolomit tabu, jakým je dnešní uzavřený zbrojní trh v Evropě. Cílem není nic menšího než zásadní omezení výjimek ze všeobecných pravidel hospodářské soutěže, z nichž dnes těží některé národní monopoly na úkor občanů. Primární právo článek 296 umožňuje členským státům využívat až zneužívat výjimky, takže zbrojní trh je díky účelovým bariérám prakticky uzavřený, monopolní a obtížně kontrolovatelný, neboť je utajený i tam, kde proto vůbec není žádný bezpečnostní důvod. Neprůhlednost veřejných zakázek, roztříštěnost výzkumných programů a nedostatečná standardizace, to vše je příčinou nízké kvality a chudé interoperability a tudíž neefektivity národních obranných systémů. Je tedy dost důvodů pro uvolnění zbrojního trhu o velikosti 160 miliard euro také proto, že většina členských států Unie obtížně plní i své povinnosti v rámci společné obranné politiky NATO.

Získá-li návrh Komise i podporu celé pětadvacítky, měli bychom se dočkat spolupráce členských zemí v inovativních strategiích, snížení nákladů a také nových příležitostí pro podnikání nejen mezi velkými koncerny, ale také pro malé a střední výrobce a dodavatele logistického vybavení. Zásadní podmínkou pro liberalizaci zbrojního trhu však je, pro mne a řadu poslanců, závazné a důsledné dodržování kodexu chování Unie při vývozu zbraní. Můj požadavek byl vtělen do textu zprávy s cílem omezit nemorální vývoz zbraní z pokročilých demokracií do zemí rozvojového světa. Jde o podmínku sine qua non a žádám Komisi, aby zajistila vysokou kontrolovatelnost. Vede mě k tomu varující zkušenost z transferu z České republiky před deseti lety. Jsem také hluboce zklamána ignorováním tohoto zasedání ze strany Rady.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled