poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu

Trvalý deficit obrany obětí trestných činů ve srovnání s ochranou práv pachatelů je potřeba napravit.
 
[ 11. září 2012 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Pane předsedající, paní komisařko, zítra budeme hlasovat o směrnici, která zavede konečně minimální evropské standardy práv, podpory a ochrany pro všechny oběti trestných činů.

S ohledem na přeshraniční rozměr trestné činnosti je důležité, že zavádí stejná práva pro všechny oběti bez ohledu na jejich status, jako je právo na překlad a tlumočení a také zajištění přístupu k právní pomoci.

Mezi další pozitiva počítám jednak zvýšení ochrany zvláště ohrožených skupin obětí, jako jsou děti a ženy, a dále že médiím bude zakázáno přispívat k následné viktimizaci obětí informováním o jejich identitě. Oceňuji, že se státy budou muset zavázat zajistit školení soudců a státních zástupců a také financovat informační kampaně a předávat statistické informace pro vyhodnocování úspěšnosti směrnice v budoucnosti.

Nejsem však sama, kdo zároveň předpokládá, že státy nad rámec minimálních limitů této směrnice poskytnou obětem další dostatečná práva, která jim usnadní jejich obtížnou situaci a pomohou jim i předejít nebo minimalizovat posttraumatické komplikace poskytnutím dalších služeb, jako například bezplatné odborné psychologické pomoci.

Tato směrnice, dámy a pánové, je ale také dokladem, že Evropané respektují důstojnost člověka, a to za jakýchkoliv okolností.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled