poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Řeč v rozpravě o ACTA

Můj stručný příspěvek v debatě o ACTA na plénu.
 
[ 3. července 2012 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
V únoru 2010 jsem iniciovala s kolegy tlak Evropského parlamentu na odtajnění dohody ACTA a již v té době jsem upozorňovala na některá její problematická ustanovení, která bude těžké ratifikovat. Bohužel Evropská komise nevyslyšela varování mé ani ta učiněná odbornou veřejností. Již koncept dohody, který vynechal Čínu a další původce problémů s padělky na vnitřním trhu EU a nebral ohled na rozdíly mezi opatřeními vhodnými pro offline a online prostředí, byl chybný. V rámci mé úlohy zpravodajky ELS ve výboru LIBE jsem prosadila pozměňovací návrhy o nedostatečných zárukách základních lidských práv a svobod, ochrany osobních údajů a spravedlivého procesu v dohodě ACTA. Celková nejasnost některých ustanovení ACTA nás vedla ke konstatování její nekompatibility s Listinou základních práv EU. Naše zítřejší rozhodnutí je velmi důležité, protože v něj vkládá řada občanů svou důvěru v nápravu situace zapříčiněné členskými státy a Evropskou komisí. Neméně důležité je, co bude následovat po našem hlasování. Na základě mého návrhu bude muset Evropská komise připravit v tomto roce Kodex online práv EU, který zajistí respekt k právům uživatelů internetu, aby se do budoucna již neopakovala podobná flagrantní ohrožení jejich svobod.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled