poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Spolupráce s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky

Energetika je klíčovým sektorem, propojeným prakticky se vším.
 
[ 11. června 2012 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Pane předsedající, blahopřeji kolegyni Herczogové k vynikající zprávě. Energetická bezpečnost je klíčovou strategickou oblastí pro Evropu jednadvacátého století. Členské státy nesmí být závislé pouze na jediném dodavateli, jelikož hrozí zneužití takového postavení ze strany třetích zemí. Toto bylo v praxi demonstrováno v roce 2009, kdy se během českého předsednictví část zemí stala rukojmími sporu mezi Ruskem a Ukrajinou. Dlouhodobou odpovědí je vytvoření skutečného vnitřního energetického trhu. Ale tento trh by měl přinášet stabilitu. V současné době výkyvy ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů, zejména z větrných elektráren na východních hranicích v Německu, působí značné problémy pro přenosovou soustavu v České republice a ohrožují tak stabilitu dodávek u nás i pro odběratele v Rakousku. Apeluji tedy při této příležitosti na Komisi a německé kolegy, aby vyvíjeli tlak na co nejrychlejší dobudování silné přenosové soustavy na území Německa. Tento stav trvale hrozícího blackoutu nevytváří ani příznivé podmínky pro jednání o prohloubení jednotného energetického trhu. Osobně podporuji rozšíření škály dodavatelů a zároveň zdrojů energie. Ale je třeba jednat i se třetími zeměmi v bezprostředním sousedství Unie, abychom zamezili budování nekvalitních elektráren, které narušují příkonovými výkyvy stabilitu naší vlastní energetické soustavy.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled