poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Rozprava o Společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob

Jako stínová zpravodajka skupiny Křesťanských demokratů ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jsem prosadila úpravu, která měla zaručit fiskální neutralitu směrnice, která by mohla pomoci firmám využívat lepšího daňového prostředí.
 
[ 18. dubna 2012 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Není možné, aby v době krize mohla např. Belgie mít vyšší odvody do státního rozpočtu na úkor jiných, např. České republiky. Formulace Hospodářského a měnového výboru to neřeší věcně, ale politickou deklarací. Věřím však, že ji Rada bude respektovat.

Vítám, že Hospodářský a měnový výbor převzal naše návrhy, pokud jde o boj proti daňovým únikům, přísnější pravidla pro daňové ráje, zjednodušení administrativy pro přeshraničně působící společnosti, flexibilitu při mimosoudním řešení sporů, a že zůstala volitelnost tohoto osmadvacátého režimu pro malé a střední podniky. Podporuji navíc zavedení jednotného daňového formuláře a děkuji za to. Jsem velmi ráda, že neprošly návrhy na zavedení minimální sazby daní, a naopak, že je jednoznačně potvrzena daňová suverenita států, včetně výše daňových sazeb, a tím tedy zásady daňové soutěže.

Nepovažuji za šťastné, že jednotlivé požadavky, co vše by měl obsahovat budoucí přezkum této směrnice, jsou tolik obecné. Ale tento společný konsolidovaný základ daně velmi podporuji. Pro podnikatele bude směrnice v tomto znění nepochybně velkým přínosem. Přála bych českým podnikatelům, aby si mohli zvolit tento čitelný a stabilní evropský systém. V Radě však lze očekávat vetování návrhu, takže pokračování asi bude jen v rámci posílené spolupráce a platit bude jen v některých zemích. Doufám, že pro další země, včetně České republiky, bude evropský systém alespoň příkladem, co a jak je rozumné započítávat do daňového základu, aby to podnikatele neodrazovalo odvádět u nás daně.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled