poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vystoupení k zprávě o systému pojištění vkladů

Vystoupila jsem jako navrhovatelka mého výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.
 
[ 15. února 2012 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Dámy a pánové, jako navrhovatelka stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k této zprávě bych chtěla vyjádřit potěšení nad tím, že všechny stěžejní návrhy z našeho stanoviska byly do finálního textu promítnuty. Týká se to zejména změny výpočtu cílové částky na kryté vklady, pojištění vkladů i malých obcí, doplnění definice o vkladní knížky, prosazení krátkodobého pojištění i pro vklady nad 100 000 EUR v případě prodeje nemovitostí a podobně.

Jsem ráda, že fondy budou moci být užity i preventivně pro záchranu bank. Podařilo se prosadit nejen informování nových zákazníků, ale i stávajících zákazníků o funkci pojištění vkladů. Za úspěch považuji i to, že příspěvky budou odpovídat rizikovému profilu finanční instituce, to jest bezrizikové stavební spořitelny budou přispívat méně než rizikové kampeličky. V důsledku tohoto se sníží náklady bank a zvýší bezpečnost vkladů.

My zde budeme zítra hlasovat o nástroji, který by měl zase vrátit důvěru našich občanů ve finanční trhy. Děkuji Komisi za návrh.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled