poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vystoupení ke zprávě o reformě pravidel o státní pomoci EU pro služby všeobecného zájmu

Mezi státy jsou značné rozdíly pokud jde o definici i šíři služeb poskytovaných ve veřejném zájmu a jejich výjimek z pravidel vnitřního trhu.

 
[ 15. listopadu 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Je třeba podpořit Komisi v její snaze zmapovat legislativní pravidla v členských státech. Měli bychom trvat na zjednodušení pravidel pro čerpání státní podpory a podpořit Komisi ve snaze zavést v rámci možností daných subsidiaritou vyšší transparentnost a kontrolu přiměřenosti výše dotací. Zejména velké investiční státní či komunální zakázky pro podniky veřejných služeb bývají zdrojem obrovské korupce.

Ale i Komise by měla upravit své postupy a mnohem důsledněji šetřit podezření a stížnosti na nepřiměřené dotace a korupci. Komise šetří často formálně a opírá se hlavně o stanoviska ministerských úředníků, kteří nedovolenou míru státní pomoci zakrývají účelovými posudky. Toto opírám o mou zkušenost s odpověďmi Komise na některé mé písemné otázky.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled