poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vystoupení ke zprávě o Situaci matek samoživitelek

Paní předsedající, chtěla bych podpořit zprávu a práci kolegyně Matery, pokud jde o situaci matek samoživitelek.

 
[ 24. října 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Paní předsedající, chtěla bych podpořit zprávu a práci kolegyně Matery, pokud jde o situaci matek samoživitelek. Domnívám se, že členské státy by měly podpořit vhodné modely podpory matek, které by zvýšily jejich šance na pracovním trhu a zároveň vedly k možnosti skloubit profesní život s péčí o dítě.

Je vhodné podpořit v rámci daňových systémů rodiče při výchově dětí, ale pozor, nejen matky samoživitelky, ale také manželství s dětmi jako instituci, která nesmí být ekonomicky znevýhodňována, aby počet matek samoživitelek nestoupal účelově. Každá investice do výchovy dětí je vzhledem k demografické situaci v Evropě nejlepší možnou investicí.

Evropská komise by měla zajistit výměnu nejlepších zkušeností mezi členskými státy v této otázce a ty by měly podporovat i neziskové organizace, které se zaměřují na práci s matkami samoživitelkami a pomáhají jim při opětovném vstupu na pracovní trh.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled