poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Zrušení směrnic týkajících se metrologie

(rozprava)

 
[ 14. prosince 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Osm zastaralých směrnic o měřících přístrojích nejsou na první pohled zajímavá politická témata, ale ve skutečnosti jejich zrušení představuje konkrétní naplňování zásady subsidiarity a současně snahu o „better regulation“. V oblasti metrologie dnes již existují mezinárodní dohody, které si vyžádala globalizace vědy a obchodu, a tak případná harmonizace na evropské úrovni skutečně nemusí být nutná. Oceňuji odpovědný přístup zpravodajky Anji Weisgerberové, která se rozhodla podpořit na jedné straně návrh Komise na úplně zrušení směrnic, ale na druhou stranu u sedmi z nich ponechává časový prostor, aby příslušné metrologické instituce členských států provedly analýzu dopadů pro národní legislativu.

Toto řešení, které zítra jistě odhlasujeme, tak bude i zajímavým testem pro další směrnice, zda vzájemné uznávání předpisů na národní úrovni bude dostačující a nepovede k právní nejistotě, a tudíž bude výhodnější, než by byla novelizace, resp. úplná harmonizace. Sama se podivuji, že by členské státy spíše dávaly přednost harmonizaci.

Blahopřeji zpravodajce k dosažení absolutní podpory ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a současně jí děkuji za její vyjednání shodného postoje s Radou.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled