poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vystoupení k usnesení o zákazu kyanidové těžby na území EU

 
[ 21. dubna 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Vážení kolegové, v době, kdy si připomínáme desáté výročí rozsáhlé ekologické katastrofy při úniku kyanidu do evropských řek z rumunského dolu na těžbu zlata, předkládáme ke hlasování usnesení, ve kterém žádáme o zákaz těžby zlata pomocí kyanidu v celé Unii. Tato metoda je krajně nebezpečná nejen při haváriích, které ohrožují rozsáhlá území, ale způsobuje dnes již neúnosnou ekologickou zátěž při těžbě. Z jedné tuny horniny kontaminované vysoce toxickou látkou, která se v přírodě odbourává jen velmi obtížně, se vytěží jen pár gramů zlata. Přitom vzniká obrovské množství tun této toxické horniny. Námitky navíc většinou zahraničních vlastníků dolů proti naší aktivitě jsou liché, protože existuje alternativní, bezpečnější, i když pro ně o něco dražší způsob těžby.

Chci vás požádat o podporu při hlasování o našem společném usnesení, kterým vyzýváme Evropskou komisi, aby na území EU zcela zakázala technologie využívající kyanid od roku 2012 a také aby Komise i členské státy nepodporovaly těžební projekty využívající kyanid jak na území EU, tak i ve třetích zemích. Již dnes zákaz platí v ČR, Německu, Maďarsku a jiné země by tento způsob těžby nepřipustily. Za zásadní považuji výzvu, aby bylo pro těžební společnosti rovněž povinné pojištění proti škodě vzniklé v případě nehody, včetně nákladů na uvedení oblasti postižené nehodou do původního stavu. Závěrem chci zdůraznit, že nepatrný výdělek při levnější těžbě zlata kyanidem nás nemůže zbavit odpovědnosti za funkční ekosystém a za jeho zachování pro budoucí generace.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled