poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Videa


EP posvětil vznik podniku " Inovativní medicína" za 2 miliardy Euro

Dnes mám ze Štrasburku velmi dobrou zprávu pro evropský výzkum a naši medicínu.
 
[ 11. prosince 2007 | Autor: ]
 
Schválili jsme sedmiletý program Inovativní medicína za 2 miliardy euro. Jeho cílem je zajistit efektivnější vývoj léků a dále posunout dopředu zejména  léčbu rakoviny a Alzheimerovy nemoci.
Dosud jsme jen přihlíželi tomu, jak nejen americká, ale už i indická a čínská ekonomika slaví úspěchy v technologiích s vysokou přidanou hodnotou. Produktivita evropského farmaceutického výzkumu naopak již třicet let jenom klesá. I když výdaje firem stoupají, zvyšuje se počet neúspěchů v různých fázích testování nových molekul. Je to vážná výzva konečně změnit přístup.
Patřím k těm poslancům, kteří dlouhodobě kritizují slabou a neefektivní  spolupráci mezi velkými firmami a univerzitami a zejména to, že nedokážeme proměnit výsledky inovací v konkrétní produkty, patenty a nová pracovní místa . Dosud byly finanční zdroje pro výzkum v EU o polovinu nižší než například v USA a to právě  kvůli nižšímu podílu soukromých zdrojů.
Proto velice vítám, že jsme se konečně dohodli na založení evropského  podniku, který představuje partnerství veřejného a soukromého sektoru. EU nyní do podniku vkládá 1 miliardu Euro. Ta je určena  malým a středním podnikům a vysokým školám na výzkum, jehož výsledky bude moci využít farmaceutické odvětví. Druhou  miliardu budou  investovat Velké podniky, jejichž týmy se tak propojí s týmy na univerzitach a s  malými podniky. Nepochybuji, že toto sloučení veřejných a soukromých aktérů v biomedicínském výzkumu přinese lepší výkonnost, omezí duplicity projektů a já věřím, že důsledkem bude  zrychlení  vývoje nových léčiv.
 Pro Evropu jde o zcela nový přístup, po kterém jsme dlouho volali. Oproti tradičnímu veřejnému izolovanému financování jednotlivých projektů, se společná technologická iniciativa týká velkých výzkumných programů, které mají společné strategické výzkumné cíle. Program inovativní medicína má za cíl zajistit rychlejší přístup k lepším a bezpečnějším léčivům. Cílem programu není tvorba specifické léčby, ale identifikování překážek v procesu výzkumu a vývoje, jako je farmakovigilance, účinnost léčiv, řízení vědomostí, vzdělávání a odborná příprava.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled