poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Džibutsku

3. 7. 2013, RC-B7-0347/2013

 
[ 3. července 2013 | Autor: ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na své předchozí usnesení ze dne 15. ledna 2009 o situaci v Africkém rohu a na své usnesení ze dne 18. prosince 1997 o lidských právech v Džibutsku,

–    s ohledem na společné prohlášení, které dne 24. února 2013 vydaly v Džibutsku mezinárodní pozorovatelské mise (Africké unie, Ligy arabských států, Organizace islámské spolupráce a Mezivládního úřadu pro rozvoj), jež sledovaly parlamentní volby, které se v Džibutské republice konaly dne 22. února 2013,

–    s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů, již Džibutsko ratifikovalo,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–    s ohledem na dohodu z Cotonou, jež byla podepsána dne 23. června 2000 a dne 22. června 2010 byla revidována,

–    s ohledem na prohlášení, které dne 12. března 2013 k situaci po parlamentních volbách v Džibutsku učinil mluvčí vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že kvůli své poloze ve výběžku Afrického rohu a na pobřeží Rudého moře má Džibutsko a jeho strategická infrastruktura (přístavy a svobodná pásma) velký význam pro celý region;

B.  vzhledem k tomu, že Džibutsko hraje v tomto regionu klíčovou úlohu v boji proti pirátství a terorismu;

C.  vzhledem k tomu, že v Džibutsku fungoval od počátku jeho nezávislosti v roce 1977 do roku 2003 systém jedné politické strany;

D.  vzhledem k tomu, že po posledních parlamentních volbách, které proběhly dne 22. února 2013, upadla země do hluboké politické krize;

E.   vzhledem k tomu, že v roce 2005 byl 100 % hlasů opět zvolen Ismail Omar Guelleh, který je u moci od roku 1999 a jenž prohlásil, že v roce 2016 již nebude ve volbách kandidovat;  vzhledem k tomu, že v dubnu 2011 byl prezident Guelleh znovuzvolen téměř 80 % hlasů ve volbách, které velká část opozice bojkotovala poté, co džibutský parlament změnil ústavu tak, aby se prezident Guelleh mohl ucházet o úřad v dalším funkčním období;

F.   vzhledem k tomu, že opoziční strany se – v naději na vítězství demokratického pluralismu – rozhodly zúčastnit se dne 22. února 2013 poprvé od nástupu prezidenta Guelleha k moci parlamentních voleb poté, co byl zaveden nový, částečně poměrný volební systém, jenž menšinovým stranám umožňuje získat poslanecké mandáty;

G.  vzhledem k tomu, že tyto volby sledovali pozorovatelé z Africké unie, Ligy arabských států, Organizace islámské spolupráce a Mezivládního úřadu pro rozvoj, kteří byli přítomni na 154 volebních místech a ve 12 sčítacích střediscích, a došli k závěru, že volby byly transparentní a nebyly zaznamenány žádné podvody ani případy vícenásobného hlasování;

H.  vzhledem k tomu, že podle výsledků, které oznámila ústavní rada, získala koalice Union pour la Majorité Presidentielle (Unie pro prezidentskou většinu, UMP) 68 % hlasů;

I.    vzhledem k tomu, že opozice, která poprvé od nezávislosti této země získala poslanecké mandáty, uvedla, že došlo k rozsáhlým podvodům, a tvrdila, že ve volbách zvítězila; vzhledem k tomu, že ústavní rada zamítla odvolání proti výsledkům ve volbách, které podala opozice;

J.   vzhledem k tomu, že opozice bojkotuje parlament, jenž byl sestaven na základě výsledků voleb; vzhledem k tomu, že úřady odmítly „Legitimní národní shromáždění“, které po sporných volbách v únoru 2013 založila část opozice jako paralelu k Národnímu shromáždění; vzhledem k tomu, že v čele Legitimního národního shromáždění stanul Ismail Guedi Hared, který vedl kandidátku strany l'Union pour le Salut National (Unie národní spásy, USN) ve volebním obvodu města Džibuti;

K.  vzhledem k tomu, že navzdory výzvám EU nebyly dosud zveřejněny výsledky parlamentních voleb ze dne 22. února 2013 v jednotlivých volebních místech, čímž vznikají podezření z podvodu;

L.   vzhledem k tomu, že počet voličů zaregistrovaných ve volebním obvodu města Džibuti se změnil s každým novým vyhlášením oficiálních údajů;

M.  vzhledem k tomu, že demonstrace opozičních stran, které zpochybnily řádnost parlamentních voleb, byly potlačeny nepřiměřeně násilnými zásahy, při nichž údajně zemřelo přinejmenším 10 osob, které se staly obětí střelby bezpečnostních a pořádkových sil;

N.  vzhledem k rozsáhlému zatýkání opozičních demonstrantů; vzhledem k tomu, že nevládní organizace bijí na poplach v souvislosti s údajnými obětmi na životech, případy mučení a zmizení osob;

O.  vzhledem k tomu, že po volbách, které proběhly dne 22. února, bylo údajně více než tisíc členů opozice na delší či kratší dobu uvězněno;

P.   vzhledem k tomu, že v současné době je podle informací zadržováno 60 politických vězňů; vzhledem k tomu, že úřady podrobují radikální členy politické opozice neustálým represím;

Q.  vzhledem k trestním řízením vedeným proti většině vůdčích představitelů opozice a řadě novinářů;

R.  vzhledem k tomu, že novinář Mydaneh Abdulláh Okieh, který pro opoziční koalici USN zajišťuje komunikaci, byl obviněn z „hanobení policie“, jelikož na sociální síti Facebook zveřejnil fotografie demonstrantů, kteří se stali obětí represí; vzhledem k tomu, že odvolací soud dne 26. června jeho trest zvýšil ze 45 dnů na 5 měsíců;

S.   vzhledem k rozsudkům vydaným v dubnu 2013 v případě tří čelních představitelů opoziční koalice USN, kteří byli odsouzeni k dvouletému trestu odnětí svobody a byli zbaveni svých občanských práv; vzhledem k tomu, že projednání jejich odvolání bylo odloženo až na 25. listopad;

T.   v této souvislosti vzhledem k zatčení mluvčího opoziční USN Dahera Ahmeda Faraha, k němuž došlo dne 4. března 2013; vzhledem k tomu, že Farah byl obviněn z vybízení k povstání po parlamentních volbách, které proběhly v únoru 2013; vzhledem k tomu, že ve stejné věci byly obviněny dvě další osoby, z nichž byla jedna odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody a druhá byla zproštěna viny; vzhledem k tomu, že odvolací soud odsoudil Dahera Ahmeda Faraha dne 26. června opět, tentokrát na dvouměsíční nepodmíněný trest odnětí svobody;

U.  vzhledem k velmi znepokojivým podmínkám zadržování, jež panují v džibutských věznicích;

V.  vzhledem k tomu, že v ústavě z roku 1992 jsou zakotveny základní svobody a hlavní zásady řádné správy věcí veřejných;

W.     vzhledem k článku 10 ústavy, který stanoví, že „ve všech fázích řízení je zaručeno právo na obhajobu, včetně práva na svobodný výběr právního zástupce“;

X.  vzhledem k tomu, že Džibutsko patří mezi signatáře Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech;

Y.  vzhledem k tomu, že ženy v Džibutsku se potýkají s různými formami násilí, jako je znásilňování, mrzačení ženských pohlavních orgánů, domácí násilí, sexuální obtěžování a předčasné sňatky, a že tyto projevy násilí mají velký nepříznivý vliv na tělesné zdraví a duševní pohodu žen;

Z.   vzhledem k tomu, že na celosvětovém žebříčku svobody tisku z roku 2013, který sestavuje organizace Reportéři bez hranic, je Džibutsko na 167. místě (ze 179 zemí); vzhledem k tomu, že pro zahraniční novináře platí zákaz cest do Džibutska, a vzhledem k potížím, kterými tento zákaz komplikuje úsilí o získání spolehlivých informací o událostech v zemi;

AA.   vzhledem k tomu, že podle odhadů Organizace pro výživu a zemědělství OSN z března 2012 potřebuje 180 000 obyvatel Džibutska potravinovou pomoc;

BB.   vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy byly v posledních dvaceti letech hlavním poskytovatelem finanční podpory Džibutsku; vzhledem k tomu, že platby USA, Japonska a Francie za využívání vojenských základen v této zemi představují zdroj příjmů, který Džibutsku zajišťuje trvalý růst;

CC.   vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv, demokratických zásad a zákonnosti tvoří naprostý základ partnerství AKT-EU a představují klíčové prvky dohody z Cotonou;

1.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací v Džibutsku po parlamentních volbách, které proběhly dne 22. února 2013, a nad napjatou politickou atmosférou v této zemi; je obzvláště znepokojen zprávami o masovém zatýkání členů opozice, o potlačování demonstrací, jež jsou výrazem nesouhlasu s nesrovnalostmi při volbách, a o útocích na svobodu sdělovacích prostředků;

2.   vyzývá džibutské orgány, aby zastavily represe namířené proti politickým protivníkům a propustily všechny osoby zadržované z politických důvodů;

3.   vyzývá džibutské orgány, aby zaručily dodržování lidských práv zakotvených ve státních i mezinárodních smlouvách, které Džibutsko uzavřelo, a aby zabezpečily občanská a politická práva a svobody, včetně práva na pokojné demonstrace a svobodu tisku;

4.   důrazně odsuzuje projevy sexuálního násilí vůči ženám a upozorňuje, že džibutská vláda nese odpovědnost za to, že bude učiněna přítrž stavu beztrestnosti, a že postaví pachatele sexuálního násilí na ženách před soud;

5.   vyzývá k dodržování práv souvisejících s obhajobou, zejména práva obviněných na přístup k obhájci dle vlastní volby ve všech fázích trestního řízení; vyzývá úřady, aby rodinám zadržovaných osob poskytly možnost zajistit zadržovaným materiální pomoc, především zdravotnické potřeby;

6.   vyzývá džibutskou vládu, aby v souladu s prohlášením, jež pronesla hlava státu dne 27. června 2013 u příležitosti výročí nezávislosti Džibutska, a za pomoci institucí, jež potvrdily výsledky voleb, zejména Africké unie, zahájila politický dialog s opozicí; vyzývá Evropskou unii, aby podporovala činnost regionálních organizací a pomohla jim v jejich úsilí o nalezení politického řešení pro současný krizový stav;

7.   vyzývá k okamžitému zahájení soudních vyšetřování, která by osvětlila zásahy policie a armády během demonstrací a vedla by k potrestání osob odpovědných za porušování lidských práv;

8.   vítá skutečnost, že volby proběhly dne 22. února 2013 poklidně, jak zdůraznila řada představitelů mezinárodního společenství, včetně místopředsedkyně, vysoké představitelky a vedoucích čtyř misí pro sledování voleb, jež byly do Džibutska vyslány; vítá odhodlání usilovat o lepší budoucnost země, které svou účastí ve volbách prokázali občané Džibutska i všechny politické strany;

9.   je potěšen skutečností, že dne 22. února 2013 se voleb poprvé od nezávislosti Džibutska, kterou země získala v roce 1977, zúčastnily opoziční síly, tj. Unie národní spásy (USN);

10. opakuje výzvy Evropské unie ke zveřejnění výsledků voleb uspořádaných dne 22. února 2013 z jednotlivých volebních míst;

11. vyzývá džibutské politické síly, aby respektovaly zásady právního státu, včetně práva na pokojné demonstrace, a neuchylovaly se k použití násilí ani represivních opatření;

12. vyjadřuje ochotu pečlivě sledovat situaci v Džibutsku a navrhnout restriktivní opatření, jestliže dojde k porušení dohody z Cotonou (2000), zejména článků 8 a 9 této dohody; vyzývá Komisi, aby situaci v této zemi rovněž bedlivě sledovala;

13. naléhá na ESVČ, Komisi a její partnery, aby s obyvateli Džibutska spolupracovali na dlouhodobé politické reformě, jejíž zavedení by měly usnadnit obzvláště pevné vazby, které již byly vytvořeny díky tomu, že Džibutsko hraje v tomto regionu klíčovou roli v boji proti terorismu a poskytuje své území vojenským základnám;

14. pověřuje předsedu, aby předal toto usnesení vládě Džibutské republiky, orgánům Africké unie, Mezivládního úřadu pro rozvoj, Ligy arabských států, Organizace islámské spolupráce, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled