poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o střetech v Súdánu a následné cenzuře sdělovacích prostředků

9. 10. 2013, RC-B7-0444/2013
 
[ 9. října 2013 | Autor: ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu Jižním Súdánu,

–    s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 30. září 2013 o násilí při současných protestech v Súdánu,

–    s ohledem na prohlášení mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 27. září 2013, v němž v souvislosti s rostoucím počtem mrtvých při protestech v Súdánu ohledně pozastavení dotací na paliva naléhavě vyzývá k umírněnosti,

–    s ohledem na zprávu nezávislého odborníka Rady OSN pro lidská práva ze dne 18. září 2013 o situaci v oblasti lidských práv v Súdánu,

–    s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 6. září 2013 o summitu prezidentů Súdánu a Jižního Súdánu v Chartúmu v Súdánu,

–    s ohledem na schválený závěr schůze tripartitního koordinačního mechanismu vlády Súdánu, Africké unie a OSN, která se konala dne 28. září 2013 a týkala se společné operace AU a OSN v Dárfúru (UNAMID),

–    s ohledem na plán pro Súdán a Jižní Súdán uvedený v prohlášení vydaném Radou Africké unie pro mír a bezpečnost dne 24. dubna 2012, který EU plně podporuje,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–    s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–    s ohledem na základní zásady OSN pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů,

–    s ohledem na johannesburské zásady národní bezpečnosti, svobody slova a přístupu k informacím – UN Doc. E/CN.4/1996/39 (1996),

–    s ohledem na súdánskou souhrnnou mírovou dohodu z roku 2005,

–    s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–    s ohledem na dohodu o partnerství 2000/483/ES mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000 a následně revidovanou v letech 2005 a 2010,

–    s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU[1],

–    s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2013 o svobodě tisku a sdělovacích prostředků ve světě[2],

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Súdán zažívá vlny protestů veřejnosti a politická situace v zemi je nestabilní;

B.  vzhledem k tomu, že dne 23. září 2013 vypukly v celém Súdánu demonstrace a protesty, poté co president Umar al-Bašír oznámil omezení dotací na paliva ve snaze reformovat hospodářství, což mělo za následek 75% nárůst ceny benzínu a plynu;

C.  vzhledem k tomu, že demonstranti na protest vyšli do ulic měst v celé zemi, včetně Wad Madaní, Chartúmu, Umdurmánu, Port Súdán, Atbary, Kadárifu, Nyaly, Kustí, Sannáru, neboť úsporná opatření zavedená vládou spolu s faktickým zdvojnásobením cen paliv postihla nejvíce na chudé;

D.  vzhledem k tomu, že hospodářská situace v Súdánu je nadále krajně složitá a vyznačuje se rostoucí inflací, slábnoucí měnou a vážným nedostatkem dolarů k placení za dovoz od té doby, co Jižní Súdán získal před dvěma lety nezávislost a připadlo mu 75 % z těžby ropy celé země před rozdělením;

E.   vzhledem k tomu, že skutečnost, že mezi Súdánem a Jižním Súdánem neexistuje dohoda o přechodných hospodářských ustanoveních, a to ani dohoda o využívání ropy, byla používána oběma stranami jako hrozba, což podstatně přispělo k současné krizi; vzhledem k tomu, že jedním z nevyřešených problémů je nedůvěra panující mezi těmito sousedními zeměmi ohledně rozdělení národního dluhu a toho, kolik by vnitrozemský Jižní Súdán měl platit za přepravu své ropy přes území Súdánu;

F.   vzhledem k tomu, že podle zpráv bylo při probíhajících demonstracích zatčeno nejméně 800 aktivistů, včetně členů opozičních stran a novinářů, a že při těchto demonstracích bezpečnostní síly údajně zabily až 100 lidí, což je číslo, které přimělo Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyzvat příslušníky donucovacích orgánu k „maximální umírněnosti“; vzhledem k tomu, že podle zpráv byla většina usmrcených osob ve věku mezi 15 a 25 lety, ale že bezpečnostní síly zastřelily i děti ve věku pouhých 10 až 12 let;

G.  vzhledem k tomu, že ministerstvo školství prohlásilo, že školy zůstanou zavřené do 20. října 2013;

H.  vzhledem k tomu, že násilný zásah súdánské vlády zahrnuje použití ostré munice proti pokojným demonstrantům a rozsáhlé zatýkání; vzhledem k tomu, že mnoho aktivistů, členů opoziční strany a vedoucích představitelů občanské společnosti, včetně učitelů, a studentů bylo zatčeno nebo drženo v izolaci a jejich domovy byly prohledány agenty národní bezpečnostní zpravodajské služby; vzhledem k okamžitým soudním procesům, jako např. po zatčení Madždí Salíma, známého obránce lidských práv, a vzhledem k tomu, že od konce září panuje v zemi informační embargo v důsledku vysoké míry cenzury tištěných sdělovacích prostředků a odpojení internetu;

I.    vzhledem k tomu, že Súdán je hodnocen jako jedna z nejhorších zemí na světě, pokud jde o dodržování svobody informací; vzhledem k tomu, že dne 25. září 2013 národní bezpečnostní zpravodajská služba posunula tuto situaci na zcela jinou úroveň, když redaktorům hlavních novin zakázala zveřejňovat jakékoliv informace o protestech, které nepocházejí z vládních zdrojů;

J.   vzhledem k tomu, že došlo k četným porušením svobody tisku, jako je např. odpojení od internetu, zabavení novin, pronásledování novinářů a cenzura zpravodajských internetových stránek; vzhledem k tomu, že byly zavřeny kanceláře televizních stanic Al-Arabíja a Sky News Arabic Service; vzhledem k tomu, že dne 19. září 2013 bylo zakázáno vydávání deníků, jako jsou např. As-Súdání, Al-Madžhar, Al-Džarída, Al-Mašhad al-Án, As-Sijásí a provládní Al-Intibáha, a že výtisky tří deníků, včetně deníku Al-Intibáha, byly po vytištění zabaveny;

K.  vzhledem k tomu, že necenzurovaný přístup k otevřenému internetu, mobilním telefonům a informačním technologiím má pozitivní dopad na lidská práva a základní svobody, protože rozšiřuje prostor pro svobodu slova, přístup k informacím a svobodu shromažďování po celém světě; vzhledem k tomu, že digitální shromažďování a šíření důkazů o porušování lidských práv může přispět k celosvětovému boji proti beztrestnosti;

L.   vzhledem k tomu, že přístup k internetu je základním právem, které je rovnocenné jiným základním lidským právům, uznáno Radou OSN pro lidská práva a které by mělo být náležitě bráněno a zachováno;

M.  vzhledem k tomu, že státní regulační orgán zřídil zvláštní oddělení pro monitorování a provádění filtrování a že súdánské orgány otevřeně přiznávají, že filtrují obsah, který porušuje veřejnou mravnost a morálku nebo představuje hrozbu pro pořádek;

N.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společnosti a společnosti se sídlem v EU vyvíjejí, vyvážejí a provozují systémy a technologie hromadného sledování;

O.  vzhledem k tomu, že dne 25. září 2013 orgány v celé zemi odpojily internet na více než 24 hodin, což bylo odstavení v měřítku nevídaném od povstání v Egyptě v roce 2011; vzhledem k tomu, že během série protestů v červnu 2012 byl internet drasticky zpomalen;

P.   vzhledem k tomu, že ve zprávě organizace Freedom House nazvané „Svoboda na internetu v roce 2013“ („2013 Freedom on the Net“) vydané dne 3. října 2013 byl Súdán označen jako „nesvobodný“ a umístil se na 63. místě ze 100 zemí; vzhledem k tomu, že Súdánu patří 170. příčka ze 179 zemí podle indexu svobody tisku v roce 2013 vypracovaného Reportéry bez hranic; vzhledem k tomu, že Reportéři bez hranic odsoudili opatření přijatá vládou;

Q.  vzhledem k tomu, že většina aktivistů využívá internet ke vzájemné komunikaci, k šíření informací ze země a k vyjádření svých názorů a obav; vzhledem k tomu, že podle informací občanů bylo současně s odpojením internetu narušeno i doručování textových zpráv;

R.  vzhledem k tomu, že ve všeobecných volbách v dubnu 2010, což byly první volby v Súdánu s účastí několika politických stran od roku 1986, byl prezidentem této zemně znovuzvolen Umar al-Bašír; vzhledem k tomu, že podle prohlášení volební pozorovatelské mise EU, která v průběhu voleb odhalila řadu nesrovnalostí a nedostatků, tyto volby neodpovídaly mezinárodním normám;

S.   vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud vydal na prezidenta al-Bašíra dva zatykače, a to v roce 2009 a 2010, v nichž ho obvinil z odpovědnosti za válečné trestné činy, zločiny proti lidskosti a genocidu, a vzhledem k tomu, že ačkoliv Súdán není smluvní stranou Římského statutu, podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1593 (2005) musí s Mezinárodním trestním soudem spolupracovat a tedy respektovat zatykače vydané tímto soudem;

T.   vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN má 50 % obyvatelstva Súdánu (celkem 34 milionů obyvatel) méně než 15 let a přibližně 46 % obyvatel žije pod hranicí chudoby;

U.  vzhledem k tomu, že konflikt v přechodových oblastech Súdánu má dopad na více než 900 000 lidí, včetně více než 220 000 osob, které uprchly do Etiopie a Jižního Súdánu, a vzhledem k tomu, že od prvních měsíců roku 2013 bylo vysídleno dalších zhruba 300 000 lidí v důsledku střetů mezi kmeny v Dárfúru;

V.  vzhledem k tomu, že v období let 2012–2013 vyčlenila EU na humanitární pomoc Súdánu více než 76 milionů EUR (údaj z 20. srpna 2013); vzhledem k tomu, že Súdán neratifikoval revidovanou dohodu z Cotonou z roku 2005 a nemůže tedy být finančně podporován z 10. Evropského rozvojového fondu;

1.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršující se politickou, hospodářskou a sociální situací v Súdánu, kterou při nedávné vlně protestů rozšířených po celé zemi poznamenalo násilí a zabíjení účastníků těchto protestů;

2.   odsuzuje toto vraždění, násilí namířené proti demonstrantům, cenzuru sdělovacích prostředků, politické zastrašování, pronásledování a svévolné zatýkání bojovníků za lidská práva, politických aktivistů a novinářů;

3.   vyzývá súdánskou vládu, aby ukončila toto zastrašování a okamžitě propustila všechny účastníky pokojných demonstrací, politické aktivisty, členy opozice, obhájce lidských práv, veškerý zdravotnický personál, všechny blogery a novináře, kteří byli zatčeni, protože uplatňovali své právo na svobodu projevu a shromažďování; zdůrazňuje, že všem zadrženým musí být umožněno spravedlivé soudní řízení, které proběhne na základě důvěryhodného vyšetřování, dále musí mít právo na právního zástupce a na presumpci neviny; podtrhuje rovněž, že vláda musí zadrženým zajistit styk s rodinou a přístup k lékařské péči;

4.   odsuzuje fakt, že proti protestujícím byla použita ostrá munice, což vedlo k nezákonnému zabíjení; mimoto odsuzuje použití nepřiměřené síly a údajné záměrné vraždění protestujících bezpečnostními složkami; naléhavě vyzývá súdánskou vládu, aby násilné zásahy okamžitě ukončila a aby skoncovala s beztrestností, jíž se těší členové národní bezpečnostní zpravodajské služby; vyzývá ke zrušení mimořádně přísného zákona o národní bezpečnosti z roku 2010;

5.   vyzývá súdánské bezpečnostní síly, aby dodržovaly základní zásady OSN pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je legitimní použít násilí, aniž by byla porušena lidská práva, včetně práva na život;

6.   vyzývá súdánské orgány, aby obnovily uplatňování lidských práv a základních svobod na základě mezinárodních právních předpisů a tato práva a svobody respektovaly, včetně svobody projevu – i na internetu, svobody shromažďování, svobody náboženského vyznání, práv žen a rovnosti žen a mužů, a aby okamžitě odstranily veškerá omezení přístupu k informačním a komunikačním technologiím;

7.   naléhavě vyzývá súdánskou vládu, aby zastavila veškeré formy represí vůči lidem, kteří uplatňují své právo na svobodu projevu, a to jak na internetu i mimo něj, a aby chránila novináře; zdůrazňuje úlohu, kterou plní sdělovací prostředky při poskytování informací občanům, kterým rovněž slouží jako platforma pro legitimní vyjádření jejich obav, a proto jednoznačně odsuzuje odpojení internetu, k němuž došlo dne 22. září 2013, a zastrašování ze strany národní bezpečnostní zpravodajské služby;

8.   naléhavě vyzývá vládu Súdánu, aby za všech okolností umožnila obyvatelům své země přístup k internetu; zdůrazňuje, že přístup k internetu je základním právem uznávaným Radou OSN pro lidská práva, které je třeba dodržovat a bránit stejně jako veškerá ostatní lidská práva;

9.   vyzývá súdánskou vládu, aby pokračovala v nezbytných politických reformách, které zajistí řešení chronických problémů této země souvisejících se špatným řízením hospodářství, chudobou, rostoucí úrovní korupce a špatnou bezpečnostní situací na jihu a západě země, a doporučuje, aby súdánské orgány a veškeří regionální a mezinárodní partneři prováděli programy zaměřené na mladé lidi s cílem podporovat vzdělávání, odbornou přípravu a zaměstnanost;

10. vyzývá súdánské orgány, aby se zapojily do skutečného procesu celonárodního dialogu s opozicí, především v Dárfúru; naléhavě vyzývá vlády Súdánu a Jižního Súdánu, aby dosáhly dohody o nevyřešeném přechodném hospodářském ujednání mezi těmito zeměmi, včetně využití ropy, neboť tento problém přispěl k současným rostoucím nepokojům v Súdánu;

11. připomíná závěry Rady pro obecné záležitosti a vnější vztahy z června 2008, které se zabývaly přetrvávající neochotou vlády Súdánu spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem (ICC) a poukázaly na to, že vláda Súdánu má povinnost spolupracovat (a má k tomu i kapacitu) a že jakékoli zatykače vydané Mezinárodním trestním soudem je třeba respektovat; naléhavě vyzývá Umara al-Bašíra, aby se podřídil mezinárodnímu právu a předstoupil před Mezinárodní trestní soud kvůli válečným zločinům, zločinům proti lidskosti a genocidě;

12. vyzývá vládu Súdánu, aby revidovala svůj zákon o národní bezpečnosti, který umožňuje zadržování podezřelých osob po dobu čtyř a půl měsíce bez jakéhokoli soudního přezkumu, a vyzývá súdánskou vládu, aby provedla reformu svého právního systému v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv;

13. vyzývá súdánskou vládu, aby zrušila dosud platný trest smrti a nahradila ho odpovídajícími alternativními tresty;

14. vítá rozhodnutí orgánů vytvořit vyšetřovací výbor s cílem postavit před soud osoby zodpovědné za zabíjení a současně je vyzývá, aby pokračovaly v komplexním a nezávislém vyšetřování všech nahlášených zabití;

15. vyzývá Africkou unii, aby v pečlivé koordinaci se zvláštními postupy Rady OSN pro lidská práva bezodkladně vyslala vyšetřovací komisi, která by prošetřila veškeré případy nadměrného a záměrného použití smrtících zbraní ze strany súdánských orgánů, k nimž údajně došlo, a okolnosti vedoucí ke smrti demonstrantů, včetně ochránců lidských práv;

16. vyzývá Komisi, aby bezodkladně právní cestou omezila vývoz technologií hromadného sledování z EU do zemí, v nichž by tyto technologie byly pravděpodobně využity k porušování digitálních svobod a dalších lidských práv;

17. vyjadřuje politování nad tím, že vysoká představitelka EU rozhodla o ukončení mandátu zvláštního zástupce EU pro Súdán/Jižní Súdán, a to s ohledem na hlubokou politickou nestabilitu v Súdánu a na ozbrojené konflikty, během nichž súdánské ozbrojené síly a militantní skupiny financované vládou nadále beztrestně páchají válečné zločiny; domnívá se, že bez pověřeného zvláštního zástupce EU pro Súdán/Jižní Súdán se EU ocitne na okraji mezinárodních jednání a úsilí, zejména s ohledem na to, že USA, Rusko i Čína jmenovaly pro Súdán své zvláštní vyslance; vyzývá proto vysokou představitelku, aby toto rozhodnutí změnila a prodloužila mandát zvláštního zástupce pro Súdán/Jižní Súdán;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě Súdánu, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu (PAP).[1] Přijaté texty, P7_TA(2012)0470.

[2] Přijaté texty, P7_TA(2013)0274.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled