poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Irské referendum je reparátem nikoliv Irů, ale jejich vlády, která napoprvé selhala v komunikaci s občany

„Každá vláda, která podepíše mezinárodní smlouvu, musí dokázat přesvědčit o její výhodnosti svůj parlament a občany.“

 

Zuzana Roithová přivítala výsledek referenda v Irsku. „Jsem moc ráda, že se Irové vyjádřili pozitivně o Lisabonské smlouvě. Irská vláda se napodruhé lépe soustředila na komunikaci se svými občany a dokázala je přesvědčit o pozitivech Lisabonské smlouvy. Připomínám, že Evropská rada právě pod českým vedením citlivě reagovala na zavádějící a účelové interpretace, které Iry vedly k zamítnutí dokumentu v prvním referendu. Irská vláda složila reparát v komunikaci se svými občany. Evropa má šanci se reformovat a zjednodušit svůj rozhodovací mechanismus“ říká Zuzana Roithová.

 
[ 4. října 2009 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Vlády evropských zemí podepsaly Lisabonskou smlouvu a zavázaly se k její ratifikaci podle svých pravidel. Každá vláda přistoupila ke smlouvě, neboť je výhodná pro její občany. „S tím souvisí i závazek, aby vysvětlila výhody podepsané smlouvy. V tomto irská vláda tentokrát uspěla, napodruhé. Připomínám, že v minulosti se několikrát opakovalo lidové hlasování o stejné věci. Uveďme jako příklad Irsko - kdyby Irové napodruhé neodsouhlasili smlouvu z Nice, pak by se Česká republika nestala členem Evropské unie“ říká Zuzana Roithová.

 

Po irském referendu se pozornost opět přesune na Českou republiku. „Nesouhlasím s tím, jak reagují odpůrci Lisabonské smlouvy v České republice. Neváhají strašit lidi proto, aby na sebe upoutali pozornost médií před nadcházejícími parlamentními volbami. Nemají svůj program, nenabízejí vlastní recept na zlepšení fungování Evropské unie,“ říká Zuzana Roithová.

 

Návrh Ústavnímu soudu na přezkoumání slučitelnosti s ústavním pořádkem komentuje Zuzana Roithová následovně: „Jelikož druhý návrh Ústavnímu soudu byl podán s takovým časovým zpožděním, považuji jej za obstrukci dojednanou s prezidentem republiky.“

 

Lisabonská smlouva zjednoduší rozhodovací proces v Evropské unii, zavádí hlasování dvojí většinou (počet obyvatel, počet států), stanoví nástroje, kterými EU bude lépe čelit výzvám 21. století, jako je terorismus, energetická solidarita mezi státy či systém včasného varování před výskytem epidemických onemocnění. Smlouva zavádí novou funkci vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který bude jménem EU mluvit na mezinárodní scéně. Tímto smlouva zajistí jeden hlas Evropy v mezinárodních vztazích – je větší šance donutit státy jako Čína nebo Indie dodržovat naše standardy ve vzájemném ochodu.

 

Pro více informací:

 

Kancelář Zuzany Roithové: +420 602 954 210, +32 228 45 485

www.roithova.cz email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu

Marek Hannibal,

Tiskové oddělení Evropské lidové strany v EP, tel.: +32-475-753048, e-mail: Marek.Hannibal@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled