poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Založení společnosti pro klinickou pastorační péči zlepší život neomocných i těch, kteří o ně pečují

  „V Česku neexistuje pro nemocnice a další zdravotnická zařízení systém pastorační péče,  jak je obvyklé v západních evropských zemích. Je to dluh, který máme vůči našim pacientům, kteří tak mají přístup k duchovním rozhovorům a dalším službám jen v některých nemocnicích,“ upozorňuje europoslankyně Zuzana Roithová, bývalá ministryně zdravotnictví a ředitelka vinohradské nemocnice a také patronka nově vznikající  České společnosti pro klinickou pastorační péči v ČR.
 
[ 13. února 2009 | Autor: ]
 
  Klinická pastorační péče zahrnuje existenciální, duchovní a náboženské potřeby nemocných i těch, kteří se o ně starají. V rámci přístupu k celkovému utrpení zmírňuje úzkost a tím zlepšuje či udržuje kvalitu života nemocného a jeho příbuzných. Cílem společnosti je zvýšit odborné vzdělávání i osvětu laciké veřejnosti, vést systematický dialog mezi lékařskou a teologickou vědou. "Spolupráce musí začínat již na úrovni lékařských a teologických fakult a týká se i zahraničí.  Společnost  bude pracovat na základě ekumenická spolupráce a posilovat mezináboženský dialog. Hlavním přínosem společnosti je zlepšení spolupráce zdravotníků a nemocničních kaplanů tak, aby  péče o pacienty i jejich blízké byla kvalitnější," vysvětluje Marie Opatrná, lékařka a členka přípravného výboru.  “Přestože každá církev či církevní společenství pečuje o své členy, jsou situace, kdy je efektivnější spolupráce různých církví, ať už jsou nositeli pastorace svěcení či laici,“ doplňuje Roithová. 
             Ustavující schůze České společnosti pro klinickou pastorační péči proběhne  14. 2. 2009 ve 14.00 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2. Vznik ČLS JEP podpořily významné osobnosti české medicíny (prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. - emeritní přednosta 3. interní kliniky 1.LF UK, emeritní prezident Evropské federace katolických lékařských asociací; prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. - emeritní prorektor UK a emeritní přednosta 1. interní kliniky VFN a 1.LF UK, první porevoluční ministr zdravotnictví; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., emeritní děkan 1.LF UK a přednosta 3. interní kliniky VFN a 1.LF UK; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky VFN a 1.LF UK, doc. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta 1. interní kliniky hematoonkologie VFN a 1.LF UK, doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Dr. Med. h.c., PAV, president AKKL ČR, emeritní děkan 1.LF UK), záštitu nad ustavením společnosti převzala MUDr. Zuzana Roithová, MBA., poslankyně Evropského parlamentu a bývalá ministryně zdravotnictví ČR.

MUDr. Mgr. Marie Opatrná,Ph.D.
Za přípravný výbor pro ustanovení  
České společnosti pro klinickou
 
pastorační péči ČLS JEP   

 MUDr. Zuzana Roithová,MBA
poslankyně Evropského parlamentu
                           
Pro více informací:
Kancelář Zuzany Roithové: +420 602 954 210, +32 228 45 485
www.roithova.cz email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled