poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová se distancuje od zprávy EP, ve které Zelení kritizují české předsednictví za postoj k ženám pečujícím o malé děti

 
[ 3. února 2009 | Autor: ]
 

Evropský parlament dnes schválil zprávu, která pranýřuje diskriminaci rodin s dětmi a upozorňuje na mezigenerační solidaritu v evropské společnosti. Zuzana Roithová se ostře veřejně ve Štrasburku distancovala od schválené změny textu, kterou dnes prosadila na plénu frakce Zelených. Text kritizuje priority českého předsednictví v politice zaměstnanosti.  Zelení totiž věří, že malé kapacity jeslí nutí ženy vzdát se po porodu zaměstnání a podporu žen při péči o malé děti doma považují za diskriminaci, kterou prý prosazuje české předsednictví. "Návrh Zelených odsuzuji jako scestný a nedospělý. Podpora mezigenerační solidarity uvnitř rodin nejen že není zpátečnickým degradováním žen do role podřízené mužům, ale naopak je cestou, jak společensky rehabilitovat rodinu a zrovnoprávnit muže. Dnes i muži vozí kočárky, starají se o dítě v nemoci apod. Ženy a muži, kteří určitou etapu života věnují péči o potomka či o své nemohoucí rodiče, vykonávají společensky významnou práci, která nesmí být do budoucna považována za podřadnou činnost. Je to plnohodnotná alternativa profesního života.“ Roithová zároveň vyjádřila lítost nad skutečností, že k tomuto bodu programu nebyla umožněna rozprava. „Mám dojem, že pro některé poslance byl návrh Zelených kritizující české předsednictví vytržený z kontextu zprávy příležitostí pro odvetu za Entropu,“ hodnotí  europoslankyně.

 Rodičovství a mezigenerační solidaritu musíme posilovat a nikoli ji oslabovat překážkami v pracovních zákonech. Průzkumy doporučují přejít od pracovní smlouvy k dohodě o pracovní činnosti tak, aby byla zohledněna mobilita, změny, životní cykly, přerušování pracovní činnosti samostatně výdělečně činné a zaměstnanecké, vzdělávání a práce v domácnosti.
Český zákoník práce je podle Roithové špatným příkladem. Vzorem je naopak Holandsko či Rakousko, kde je vysoký počet flexibilních úvazků. "Ideologické předsudky snižující význam rodiny šířené v druhé polovině minulého století prohlubují dnešní demografickou krizi v Evropě," upozorňuje Roithová, která původní  zprávu slovenské poslankyně Záborské hodnotí jako krok správným směrem. Na rozdíl od řady poslankyň ze starých členských zemí považuje tlak na zvýšení počtu jeslí jen za alternativu, nikoli cílové řešení péče o děti. Parlament také chce vyhodnotit, jak ovlivňují společnost a zaměstnanost žen opatření, zaměřená na uznání práce v domácnosti, zejména zahrnutí této práce pro výpočet výše starobního důchodu.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled