poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Ratifikace Evropské ústavní smlouvy musí pokračovat

Argumenty, které zazněly v referendech o Smlouvě o ústavě pro Evropu ve Francii a v Nizozemsku a vedly tamní obyvatele k jejímu zamítnutí, jasně ukazují, že ve skutečnosti nejde o text smlouvy. Ti, kteří hlasovali NE, tak vyjádřili svou vizi budoucnosti Evropské unie, promítli do ní strach o sociální jistoty a nechuť k dalšímu rozrůstání jednotné Evropy. Otevírání evropského trhu vůči konkurenci nevnímají jako výhodu pro vnitřní trh Unie, ale jako další zdroj nejistoty. Svým NE Evropské ústavní smlouvě říkají NE dalšímu rychlému rozšiřování.
 
[ 3. června 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Absolutní většina problémů, které tito voliči mají nebo se jich obávají, ale pramení z vnitřní politiky jejich vlád (to se ukázalo hlavně v případě Francie, která svým rozhodnutím potrestala vládu a prezidenta Chiraka za špatnou hospodářskou a sociální situaci). Na celoevropské úrovni se dají lépe řešit jiné otázky, třeba vnější i vnitřní bezpečnost, pokud k tomu EU dostane lepší pravomoce. Krokem k nim je právě text Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Díky ní by posílily kompetence Unie jako celku a Evropa by se tak stala silným a jednotným partnerem světovým velmocem (USA, Japonsko, Rusko nebo Čína) ať už na úrovni hospodářské či politické. Odpůrci Smlouvy ale hrají na národní notu a chtějí více pravomocí pro jednotlivé státy - ty ovšem nejsou schopny samy za sebe na tak velkém hřišti obstát. Proces ratifikace Evropské ústavní smlouvy musí pokračovat, i další země mají právo se k dokumentu vyjádřit. Bude totiž příležitostí k debatě o budoucnosti Evropy na národních úrovních, a to nikoli na úrovni politických špiček, ale mezi samotnými obyvateli.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled