poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zdravice účastníkům 47. valné hromady Evropského svazu zpracovatelů masa

Vážení účastníci 47. valné hromady Evropského svazu zpracovatelů masa, velmi si vážím pozvání na zasedání vašeho svazu a je mi opravdu velmi líto, že dnes nemohu být zde, mezi vámi. Důvodem je moje povinnost vystoupit na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Strasbourgu.
 
[ 10. května 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Vážení účastníci 47. valné hromady Evropského svazu zpracovatelů masa, velmi si vážím pozvání na zasedání vašeho svazu a je mi opravdu velmi líto, že dnes nemohu být zde, mezi vámi. Důvodem je moje povinnost vystoupit na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Strasbourgu. Dovolte mi Vás pozdravit alespoň tímto dopisem a popřát Vám příjemný pobyt v Praze. Česká republika shodou okolností v těchto dnech slaví 60 let míru v Evropě a také první výročí vstupu do Evropské unie. Hodnotí se první rok zkušeností s plnoprávným členstvím a my máme právo říci, že hrozby euroskeptiků se nenaplnily . Rozšíření o deset zemí neotřáslo ani evropskou ani českou ekonomikou. Naopak, těšíme se z výhod rozšířeného našeho evropského vnitřního trhu. Vývoj zahraničního obchodu je nad očekávání příznivý a to jak dovoz, tak zejména vývoz. Stoupla spotřeba domácností, stouply průměrné mzdy a přitom inflace je pod kontrolou. Stouply investice a klesla nezaměstnanost. Kultivuje se podnikatelské prostředí, právní jistota a ochrana spotřebitele. Také zemědělství a potravinářství má v ČR správný kurz. Jako lékařka a také místopředsedkyně Výboru, který řeší i ochranu spotřebitele v Evropském parlamentu, chci při této příležitosti ocenit skutečně vysoký standard ochrany spotřebitele u nás. Je totiž faktem, že Česká republika splňuje náročné požadavky na kvalitu a zdravotní nezávadnost potravin. To dosvědčují průběžné kontroly prováděné národními kontrolními orgány, tak i inspekce z EU. Jsem hrdá na to, že jsme se prokazatelně zařadili mezi vyspělé státy EU. Dovolte mi dotknout se dalšího úkolu, který zavazuje nejen českou vládu, ale i mne jako evropského poslance za ČR. Je jím zajištění soběstačnosti ve výrobě masa a masných výrobků v CR. Cílem našeho dalšího rozvoje musí být zachování zpracovatelských a výrobních kapacit na území České republiky z důvodů udržení odpovídající úrovně zaměstnanosti. To je v souladu s evropským cílem KOHERZE - soudržnosti. Jde totiž o dlouholetou tradici našeho zemědělství a zpracovatelského průmyslu. Současně jsem přesvědčena, že Česká republika neohrožuje nyní ani do budoucnosti svojí produkcí rovnováhu na evropském trhu s masem a s masnými výrobky. Přiměřené dovozy a vývozy budou nepochybně přispívat k obohacení druhové nabídky masných výrobků a umožní kompenzaci případných výkyvů na vnitřním trhu. Jistota respektování zásad správné výrobní praxe je zárukou rovné soutěže při vzájemném obchodu a podporuje i českou konkurenceschopnost v rozšířené EU. Vážení přátelé, přeji zdar vašemu jednání, těším se na vaše závěry, protože ty budou dalším impulsem pro naši spolupráci. To je důležité pro mou práci jak ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, tak i v mém druhém výboru pro zahraniční obchod. Přeji Vám všem také hezké vzpomínky na Prahu. Zuzana Roithová

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled