poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Stanovisko k návrhu nařízení EP a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

„Je neúnosné, aby na evropském vnitřním trhu platila různá pravidla pro obchodování s nebezpečnými látkami,” tvrdí poslankyně EP Zuzana Roithová.
 
[ 4. září 2008 | Autor: Plenární zasedání, Brusel, 4. 9. 2008 ]
 

Podle ní je sjednocení klasifikace a označování nebezpečných chemických látek a směsí  dobrou zprávou pro spotřebitele, neboť harmonizace zvýší ochranu jejich zdraví a životního prostředí. Díky podpoře OSN bude komplexní nařízení, týkající se přepravy, dodání i použití nebezpečných látek platit nejen v EU, ale postupně i pro zbytek světa. „Pro konkurenceschopnost evropského průmyslu je to výborná zpráva,” podotýká europoslankyně.

Nařízení Evropské komise o harmonizaci klasifikace a označování nebezpečných chemických látek a směsí, kterou včera odhlasoval Evropský parlament, navazuje na směrnici REACH, navíc ale zavádí třídu a kategorii nebezpečnosti. Na štítkách budou pokyny pro zacházení a povinné grafické symboly  a piktogramy, které budou srozumitelné lidem kdekoli na světě. Nové požadavky na balení a uzávěry zajistí ochranu proti otevření nádob dětmi a umožní i značení pro nevidomé.

Kritici varují před vyššími náklady na přeznačení, vytvoření tzv. bezpečnostních listů a zavedení nových technologií balení. „Jsem přesvědčena, že tyto krátkodobé výdaje budou nižší, než dlouhodobé úspory nákladů související se zrušením dnešního různého značení výrobků podle místa určení. Také doba implementace rozložená do let 2010 až 2015 je podle mne pro průmysl dostatečná,” prohlašuje Roithová.

„V poslední době na evropském trhu přibývá výrobků včetně hraček, které obsahují nebezpečné látky. Nejsem příliš spokojená s tempem, kterým se mezi Parlamentem a Radou vyjednává konečný text tolik potřebné revize směrnice o hračkách" stěžuje si na průtahy Roithová.

 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled