poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


EU musí snížit produkci odpadků a zefektivnit jejich likvidaci

 

„Podpořila jsem dnes Revizi rámcové směrnice o odpadech, mimo jiné i proto, že umožní Česku zakázat dovoz odpadu jako suroviny, pokud to bude v rozporu s národním plánem nakládání s odpady,“ prohlásila Zuzana Roithová, poslankyně EP za KDU-ČSL.

 
[ 17. června 2008 | Autor: ]
 

Podle Evropského parlamentu je třeba do roku 2012 stabilizovat produkci odpadu, která dnes dosahuje tří a půl tuny na osobu a roste rychleji než HDP. V roce 2005 bylo 49 % odpadu vyvezeno na skládky, 18 % spáleno a pouze 27 % recyklováno či kompostováno. Jihoevropské země ale vyvážejí až 90 procent jen na skládky. Evropská komise proto předložila revizi směrnice z roku 1975, v níž zpřesňuje definice, zjednodušuje stávající právní rámec a ukládá státům přijmout národní plány na ekologický management odpadů.

Návrh však v Evropském parlamentu prošel zásadní koncepční změnou. „Za zásadní průlom považuji to, že se do evropského práva dostává pětistupňová hierarchizace nakládání s odpady" upozorňuje Zuzana Roithová. Na prvním místě je omezení produkce, na druhém je další využití materiálů, recyklace a teprve poté spalování a výroba energie. Skládky jsou poslední možností pro zbytek odpadů. Členské státy budou muset vypracovat programy na omezení produkce odpadu a recyklaci komunálního odpadu dostat alespoň na 50% do roku 2020. „Oceňuji, že  došlo k dohodě mezi sedmadvacítkou a Parlamentem. Jižním státům se zdají cíle  příliš ambiciózní a severním včetně ČR naopak příliš mírný,“ říká europoslankyně. „Státy mají různé výchozí podmínky a toto vnímám jako společný začátek. Nyní bude třeba ohlídat implementaci a hlavně znění národních plánů, abychom se dokázali ubránit kamionům dovážejícím k nám odpad jako surovinu pro spalování".

Zuzana Roithová uzavírá: „Musíme se naučit odpady nejen účinně a ekologicky likvidovat, ale zejména omezit jejich zvyšující se produkci.“ 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled