poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Roithové se podařil prosadit průlom ve zdravotní péči

Brusel/Praha - Výbor EP pro práva žen a rovnost pohlaví dnes přijal pozměňovací návrhy české europoslankyně Zuzany Roithové (KDU-ČSL) k Nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení v EU.
 
[ 27. května 2008 | Autor: Tisková zpráva, 27.5. 2008 ]
 
"Je to krok, který dává rovná práva všem členům rodiny na sociální zabezpečení při pohybu po všech členských zemích,” říká europoslankyně Zuzana Roithová. Ta považuje jasná a transparentní pravidla pro čerpání úhrad za léčení mimo domovský členský stát v případech kdy se nejedná o akutní péči, za jednu z klíčových priorit, o kterou usiluje již mnoho let.
Poslankyně Roithová dlouhodobě pracuje na tom, aby text nařízení byl v souladu s rozsudky Evropského soudního dvora. V řadě zemí již tento model funguje, protože v soudních přích, které pacienti vedli se svými pojišťovnami stál soudní dvůr na jejich straně.
"Evropská komise i přes mé interpelace a dopisy stále oddaluje zapracování rozsudků Evropského soudního dvora do svého nařízení o sociálním zabezpečení," říká Zuzana Roithová. Ta po složitých jednáních přesvědčila všechny členy Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, že již nelze déle čekat až si Komise vyjasní kompetenční spory mezi Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele a Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, ale že je třeba jednat.
Pacient již nebude žádat pojišťovnu o povolení
Ve svém návrhu sledovala europoslankyně dva hlavní principy. První se dotýká výše úhrady, která by měla odpovídat minimálně takové částce, kolik by obdobná péče stála v zemi, kde je pacient pojištěn. S ohledem na ambulantní péči je pak druhým klíčovým principem to, že pacient nemusí předem žádat svou pojišťovnu o svolení. V případě plánované nemocniční péče, kdy pacient musí předem o povolení požádat, je-li jeho žádost zamítnuta, má právo se odvolat.
"Chci, aby občané všech členských států mohli plně těžit z výhod svobodného pohybu a bez obav vycestovat i přesto, že jejich zdravotní stav například vyžaduje pravidelné kontroly či kontinuální léčbu, a též s vědomím toho, že nebudou mít žádné problémy s proplacením nákladů za své ošetření," vysvětluje europoslankyně Zuzana Roithová. V této souvislosti zmiňuje nedávný případ, kdy občanka EU, která se nechala ambulantně v České republice vyšetřit musela proplacení úhrad na své pojišťovně v Německu vymáhat tři roky.
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled