poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová: Evropská komise musí konečně zaregistrovat evropské označení shody CE, aby zvýšila bezpečnost spotřebitele

 „Jakkoli oceňuji skvělou přípravu nového legislativního balíčku o požadavcích na zboží uváděného na evropský trh „goods package“, liknavost Komise ohledně registrace CE značky je neomluvitelná,“ tvrdí europoslankyně.
 
[ 20. února 2008 | Autor: Štrasburk, 19.2. 2008 ]
 
Zuzana Roithová zjistila, že CE značka není ani po 15 letech registrována a proto před třemi měsíci interpelací žádala Komisi, aby ji zaregistrovala na evropském i zahraničních trzích. (CE značka symbolizuje shodu výrobku s evropskými normami a  požadavky na bezpečnost výrobku). Boj proti zneužívání této značky by usnadnila její registrace jakožto ochranné známky, neboť by umožňovala zahájit žaloby o náhradu škod způsobených jejím zneužitím. Komise sice Roithové sdělila, že již registraci zahájila, ta však zjistila, že ani po třech měsících od podání interpelace není informace o zahájení registrace uvedena ve věstníku a proto Roithová dnes veřejně žádala Komisaře Verheugena, aby zjednal nápravu a též aby  zaregistroval značku i na dalších trzích v zahraničí. „Komisař  Günter Verheugen mi dnes na zasedání parlamentu přislíbil, že registraci CE označení urychlí,“ dodává Roithová.
Posílení významu této značky je součástí legislativního balíčku pro uvádění výrobků na trh a Roithová je přesvědčena, že se legislativnímu balíčku, který připravil její výbor, dostane široké podpory parlamentu při čtvrtečním hlasování na plenárním zasedání.
Evropský parlament chce v rámci balíčku nařízení pro uvádění výrobků na trh prosadit změnu zodpovědnosti za označování výrobků. To znamená, že je-li výrobek schválen v jedné zemí, může se prodávat v celé EU. Narůstá také úloha  poučeného spotřebitele, který by měl rozlišovat, jaké zboží kupuje i podle označení.  „Proto posilujeme  význam evropského označení shody CE, které symbolizuje splnění kritérií bezpečnosti,“ podotýká Roithová. „Musíme bojovat proti jeho zneužívání včetně  účelového zaměňování  za označení China export,“ prohlašuje Europoslankyně.
Evropský parlament bude hlasovat o trojitém legislativním balíčku, který zjednoduší administrativu a  současně umožní členským státům lépe vykonávat dozor nad trhem, který dnes  nefunguje v celé EU na stejné úrovni. Podle Roithové je třeba nejen odstranit bariéry, ale také zvýšit důvěru spotřebitelů. „Chceme zpřísnit požadavky na celý dodavatelský řetězec - od výrobce v EU nebo v Číně přes dovozce až k distributorovi v EU,“ vysvětluje europoslankyně.
„Dynamický rozvoj vnitřního trhu EU a ještě dynamičtější import nebezpečného zboží zejména z Číny nás nutí modernizovat pravidla pro uvádění výrobků na trh včetně těch neharmonizovaných,“  říká místopředsedkyně Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Zuzana Roithová. 
      

Více k této problematice:    http://www.roithova.cz/clanky.html?co=38

 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled