poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová o potírání klamavé reklamy finančních a pojišťovacích služeb

Transparentnost finančních služeb na českém trhu je dlouho diskutovaným problémem. Nyní spotřebitelé a spotřebitelské organizace upozornili na reklamu, která klame o výnosech víceletých finančních a pojišťovacích produktů (při kapitálovém životním pojištění, hypotékách atd.). Současný zákon o regulaci reklamy zavazuje zadavatele k uchovávání reklamních sdělení pouze na rok a poskytuje jen tříletou promlčecí lhůtu, a tak dozorové orgány nemohou účinně zasahovat.
 
[ 15. ledna 2007 | Autor: ]
 
Poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Roithová reaguje: "Řešením současné situace závažných případů klamání spotřebitelů je jednak vhodná změna zákona a dále společenský tlak na finanční a pojišťovací instituce. Proto velmi vítám a podporuji informační aktivitu Sdružení obrany spotřebitelů." Zuzana Roithová, místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu, dále: - kritizuje současné znění zákona o regulaci reklamy u služeb s odloženým plněním, které je bezzubé a fakticky nepostihuje závažná provinění - podporuje prodloužení zákonné povinnosti uchovávat kopie reklamy - vyzývá asociace sdružující finanční a pojišťovací instituce k odsouzení klamavé reklamy a v návaznosti na to k dobrovolnému zavedení standardů, které předejdou podobným případům nekalých obchodních praktik

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled