poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová vystoupila v Europarlamentu k nové chemické legislativě

Zuzana Roithová, místopředsedkyně výboru EP, vystoupila na plénu Evropského parlamentu v rozpravě o nové chemické legislativě REACH: "Původní návrh směrnice stavěl hráz mezi podniky a spotřebiteli. Naproti tomu dojednaný kompromis není ani katastrofou pro evropský průmysl na jedné straně, ani promarněnou příležitostí pro zlepšení ochrany zdraví půl miliardy Evropanů. Jsem ráda, že se jej i díky tlaku Evropské lidové strany společně s britskými konzervativci podařilo dosáhnout. Vždyť i česká vláda sdílí stejný názor". 
 
[ 13. prosince 2006 | Autor: ]
 
Zuzana Roithová je přesvědčena, že nová evropská legislativa sklidí kritiku za administrativní opatření, která jsou daní za regulaci chemických látek ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí. Lidé budou mít podrobnější informace o chemických látkách ve výrobcích. Teprve se uvidí, jaký vliv to bude mít na chování spotřebitelů. "Jsem přesvědčena, že tyto draze zaplacené informace však budou novým impulsem a příležitostí pro evropský výzkum. Budou motivací pro orientaci na vývoj zajímavých náhradních látek, které tak zajistí postupnou a přirozenou eliminaci různě škodlivých látek z výroby" řekla Zuzana Roithová během svého vystoupení.
 
Zuzana Roithová rovněž upozornila na slabinu navrženého kompromisu, a totiž že nový systém - bude-li schválen - nemůže být účinný pouze v rámci EU, nikoliv ve světovém měřítku. REACH tak zvýší nároky na evropské podniky, které budou mít problém obstát v globálním obchodu. A právě kvůli tomu nebudou spotřebitele ochráněni před riziky skrytými ve výrobcích z třetích zemí. Pravdu má proto i průmysl, který se brání vyšším nákladům.
 
"Je politickou odpovědností vlád členských států i unijních orgánů konfrontovat evropskou regulaci s ambicemi na globálním hřišti. Je povinností usilovat o zvyšování ekologických, bezpečnostních a také sociálních standardů při výrobě ve třetích zemí a to jak politickými tak ekonomickými nástroji, dokud je Evropa ještě má. Bohužel Evropa není jednotná a chybí jí i dostatečné kompetence pro cílevědomou zahraniční politiku, protože členské země dávají přednost separátním národním zájmům." dodala Zuzana Roithová.
Poznámka k REACH
 
REACH je zkratkou pro anglické termíny - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - tedy registrace, vyhodnocování a schvalování chemikálií.

Evropská komise představila svůj návrh v roce 2003, první čtení se konalo v roce 2005. V současné době se v Evropském parlamentu návrh projednával ve druhém čtení. Do jediného předpisu se tak sdružuje více než 40 norem, které tuto problematiku upravují v současné chvíli.

- Registrace znamená, že všechny látky, kterých se úprava týká, musí být zaregistrovány u příslušného úřadu.
- Vyhodnocení dává úřadům do ruky nástroj, aby se na zaregistrované látky podívaly blíže a vyžádaly si další doplňující informace, pokud je to třeba.
 
Nejvíce nebezpečné chemikálie, kterých je na trhu asi 1500, by pak musely být schváleny Evropskou agenturou pro chemikálie (ECA) se sídlem v Helsinkách.

Snahou je omezit nebo dokonce vyloučit negativní důsledky, které jsou s užíváním chemikálií spojeny. Cílem, je nahradit postupně nebezpečné látky méně rizikovými, pokud existují. Stanoví se také povinnost zdarma informovat zákazníky i zaměstnance o případném riziku spojeném s užíváním nebezpečných látek. REACH se nicméně netýká všech chemikálií na trhu - vypouští ty, které se vyrábějí nebo dovážejí v malých množstvích. Celkově se tak navrhované nařízení dotkne asi třetiny chemických látek.
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled