poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová vyzývá ke zrušení přechodných opatření týkajících se volného pohybu pracovníků

Zuzana Roithová (KDU-ČSL) vyzývá členské státy, aby od května neprodlužovaly přechodná opatření omezující volný pohyb pracovníků v rámci rozšířené Evropské unie. „Zkušenosti ze zemí, které své trhy již otevřely, ukazují, že obavy z masivního přílivu pracovních sil byly neopodstatněné. Navíc migrace pracovníků z nových členských zemí má příznivý dopad na hospodářství" říká Zuzana Roithová, místopředsedkyně výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.

 
[ 4. dubna 2006 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

„Dokládá to i zpráva poslance Csaba Öryho, o které jednal Evropský parlament. Do Velké Británie po roce 2004 přišlo 60 000 žadatelů z nových členských zemí – a zvláště v zemědělství a rybolovu se vzhledem ke značnému počtu volných míst výrazně zlepšila ziskovost, produktivita a konkurenceschopnost,“ dodává europoslankyně.

Podle Zuzany Roithové musí Evropa reagovat i na celosvětové problémy, jako je rostoucí konkurence zemí jihovýchodní Asie či stárnutí evropské populace, které by mohly vést ke zhroucení financování sociálního systému. "EU zkrátka musí zlepšovat svou konkurenceschopnost a vytvářet více pracovních míst - toto jsou priority Lisabonské strategie. Jednou z cest je vytvoření větší mobility v rámci celé rozšířené EU. Podle statistik je příliv pracovních sil ze třetích zemí mnohem vyšší, než z nových členských států. Navíc, solidarita se třetími zeměmi nesmí diskriminovat pracovníky z nových členských států,“ zdůrazňuje Zuzana Roithová, bývalá ministryně zdravotnictví.

Přechodná období, zakotvená ve smlouvě o přistoupení mezi členskými státy patnáctky a deseti novými členskými státy, může trvat nejvýše sedm let. Své trhy od května otevřou Španělé, Portugalci a Finové, k částečnému otevření (ať už půjde o jednotlivá odvětví či o kvóty) se chystá Francie, Itálie a Řecko.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled