poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová: Evropské odbory proti zájmu Česka, podaří se zmanipulovat Europarlament?

Po měsících složitých jednání ve Výboru EP pro vnitřní trh bude Evropský parlament hlasovat o tzv. směrnici o liberalizaci služeb. Bezpochyby půjde o nejdůležitější hlasování v roce 2006. Evropská odborová centrála již ohlásila masivní protestní akce proti směrnici, která přinese liberalizaci služeb v EU. Zuzana Roithová, místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh, toto považuje za snahy politicky manipulovat s rozhodnutím Evropského parlamentu.
 
[ 3. února 2006 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Evropský parlament bude hlasovat  16. února o směrnici, která má spravedlivě ve všech zemích odstranit účelové a neodůvodnitelné administrativní překážky a vytvořit právní jistoty pro podnikání v jiných státech. „Českým firmám se tak maximálně usnadní vstup například na německý trh. Ekonomické analýzy potvrzují, že se zvýší prosperita v celé Evropě. Mluvíme o 600 tisících nových pracovních míst a nárůstu sektoru služeb o 37 miliard Euro," říká Zuzana Roithová, europoslankyně za KDU-ČSL.

„Mně a kolegům z Evropské lidové strany jde především o zvýšení kvality služeb, rozšíření nabídky a snížení jejich ceny. V mém Výboru EP, který se směrnicí zabývá, jsme byli úspěšní. Nicméně nemohu pominout aktivity Evropské odborové centrály, ovládané zejména francouzskou levicí, protestními akcemi narušit jednání Evropského parlamentu. Většina poslanců ze socialistické frakce v EP usiluje o okleštění této směrnice. Tím však brání naplnění svobod, na kterých stojí vnitřní trh EU již od počátků integrace. To je však v rozporu s Evropským právem a jde proti rozhodnutím Evropského soudu. Strach z konkurence nových států je důvodem zejména ve Francii a Belgii, kde jsou služby drahé a méně kvalitní," říká Zuzana Roithová, která rovněž nesouhlasí s vynětím zdravotních a sociálních služeb z působnosti směrnice.

Levice spojená s odborovou centrálou falešně informuje o údajných ohroženích v oblasti ochrany zaměstnanců. Naproti tomu Evropské křesťanské odbory podporují směrnici v podobě, kterou doporučil plénu ke schválení Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, neboť si uvědomují, že to přinese prospěch všem.

Poslanci nových členských zemí EU trvají na následujících požadavcích:

  • nepřipustit další oklešťení rozsahu směrnice
  • zachovat princip uplatňování práva země původu pro dočasné poskytování služeb
  • zachovat celý rozsah opatření pro debyrokratizaci
  • odstranění zakázaných praktik při povolování podnikání.

Zajímáte- li se o problematiku Směrnice o službách, více najdete v podsložce se stejným názvem na www.roithova.cz


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled