poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


PROHLÁŠENÍ O ZELENÉ KNIZE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V OBLASTI OBRANY

Stojíme na historické křižovatce, když chceme nabourat zaběhnuté praktiky národních států v obchodování se zbrojním materiálem. Zelená kniha o veřejných zakázkách v oblasti obrany proto potřebuje bude vyžadovat silnou politickou podporu, neboť představuje první krok k prolomení tabu, jakým je dnešní uzavřený zbrojní trh v Evropě.
 
[ 16. listopadu 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Cílem zelené knihy i budoucí směrnice není nic menšího než zásadní omezení a jednoznačné vymezení výjimek ze všeobecných pravidel hospodářské soutěže, z nichž dnes těží některé národní monopoly. Primární právo (čl.296) totiž dnes umožňuje členským státům s odvoláním na výjimečná opatření na obranu státu využívat až zneužívat výjimky, takže zbrojní trh je díky účelovým bariérám prakticky uzavřený, monopolní a obtížně kontrolovatelný, neboť je utajený i tam, kde pro to není žádný bezpečnostní důvod. Netransparentnost veřejných zakázek, roztříštěnost výzkumných programů uvnitř členských států a nedostatečná standardizace, to vše je příčinou nízké kvality, nedostatečné interoperability, vysokých nákladů a tudíž narůstající neefektivity národních obranných systémů . Je tedy čas uvolnit zbrojní trh uvnitř Unie, mimo jiné také proto, že většina členských států EU, jež jsou současně členy NATO, obtížně plní i své povinnosti v rámci společné obranné politiky Aliance. To se týká jejich odpovědnosti jak za podíl na výdajích tak, za pokrok v interoperabilitě. Získá-li návrh komise podporu celé pětadvacítky , měli bychom se dočkat spolupráce členských zemí v inovativní strategii, snížení nákladů a také nových příležitostí pro podnikání nejen mezi velkými koncerny, ale také pro malé a střední výrobce a dodavatele logistického vybavení. Přes veškerá pozitiva chci zdůraznit, že zásadní podmínkou pro liberalizaci zbrojního trhu je pro mne a řadu poslanců závazné a důsledné dodržování Kodexu chování Unie při vývozu zbraní mimo EU. Tento můj požadavek byl vtělen též do této do zprávy s cílem omezit možnosti nemorálního vývozu zbraní z pokročilých demokracií do zemí rozvojového světa. jde o podmínku sine qua non a žádám Komisi, aby se zasadila o vysokou kontrolovatelnost. k tomuto požadavku mne vede varující zkušenost z České republiky před deseti lety.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled