poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Evropský parlament otevřel přístup k dílům Járy Cimrmana

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele přijal včera velkou většinou zprávu o "povoleném užití osiřelých děl", kde Zuzana Roithová působila jako zpravodajka Evropské lidové strany.

 
[ 6. prosince 2011 | Autor: ]
 

 Tato legislativa umožní, aby díla neznámých či nedohledatelných autorů a držitelů práv (stále teoreticky chráněných autorským právem, které dává ochranu i 70 let po smrti autora), která jsou ve sbírkách archívů knihoven, muzeí, univerzit a veřejnoprávních vysílatelů, mohla být k dispozici na internetu široké veřejnosti. Pokud se tedy s nadsázkou řečeno nevystopují dědici po Járu Cimrmanovi, nebude známo přesné datum jeho smrti či se neukáže, že jeho díla vznikala pod pseudonymem, bude možné přistoupit k digitalizaci jeho geniálního odkazu.

 

"Tato legislativa umožní otevřít evropské kulturní dědictví, které je dosud k dispozici pouze za zdmi veřejných institucí. Evropané s přístupem k internetu se dostanou i z malé vísky k pokladům národních knihoven 27 členských států či si budou moci na dálku studovat materiály univerzit v Oxfordu či Cambridgi. Tato legislativa je potřeba i s ohledem na světovou konkurenceschopnost EU, jelikož má pomocí projektu evropské digitální knihovny Europeana, která by jinak byla pozadu za konkurenčním projektem  Google Books. EU přistoupila k harmonizovaným pravidlům, a proto evropští občané budou mít jednoduchý přeshraniční přístup ke zhruba 3 milionům osiřelých knih, což je 13% ze všech autorskoprávně chráněných knih a 200 000 osiřelých filmů. Národní knihovny totiž mají ve svých sbírkách za posledních 150 let 30 - 40 % osiřelých děl." říká Zuzana Roithová, která se dlouhodobě v Evropském parlamentu specializuje na oblast pravidel pro digitální prostředí.

 

"Na základě mých pozměňovacích návrhů Výbor přijal i možnost digitalizace pro část z desítek tisíc osiřelých fotografií, která původně Komise vyjímala z rozsahu návrhu. Přitom mezi fotografiemi v archívech je až 90 % osiřelých fotografií. Rovněž jsem prosadila pravidla, které usnadní situaci s digitalizací v ČR, aby dotčené instituce nemusely provádět nadbytečná vyhledávání autorů daných děl na celém území např. bývalého Rakousko-Uherska či Československa, ale jen ve státě, který je s dílem nejvíce spojen na základě jazyka či místa vydání apod. Spolu s kolegy jsme také umožnili komerční využití osiřelých děl, které by mohlo přinést do knihoven a dalších institucí další finanční prostředky, a které budou moci použít na plnění svých cílů. Věřím, že pozměněnou legislativu schválí Právní výbor Evropského parlamentu a Rada EU." dodává česká europoslankyně.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled