poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Tvrzení, že EU zakazuje dětem bez dozoru nafukovat balónky, je cíleným mlžením euroskeptiků

 
[ 12. října 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

„Ohrazuji se vůči tvrzení britských médií, které převzala i některá česká média, že EU zakazuje dětem, aby samy nafukovaly balónky či foukaly do frkaček. Takto formulovaná zpráva jednou z dalších  dezinformací, kterými euroskeptici v Británii i u nás zásobují rádi veřejnost. Není to poprvé, kdy známý euroskeptický novinář B. W. vypustil svůj další nevoňavý balónek na adresu EU.,“ komentuje Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu a vysvětluje : 

 

„Směrnice o bezpečnosti hraček z roku 2009 dětem ani rodičům nic nezakazuje. Rozšiřuje povinnost Ukládá, aby nejen evropští výrobci, ale i dovozci zajistili, že na hračkách, či jejich obalech jsou dnes informace o možných rizicích. Taková varování jsou určena především pro rodiče, kteří se pak sami rozhodnout, zda své děti nechají bez dozoru či ne. Také věková hranice pro obě hračky 8 let (nikoli čtrnáct, jak uvádí media) se opírá o analýzu úrazů dětí a doporučení odborníků. To, že nafukovaný balónek může vážně poranit oči, je také v doporučeních,  která při přípravě směrnice předložila asociace výrobců hraček. “ dodává členka Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a podotýká, že stejně odpovědně ke směrnici přistupovala i britská a česká vláda, které ji tehdy spolu s ostatními členskými zeměmi schválily.

 

 Směrnice o hračkách z roku 2009 nahradila 20 let starý text, protože bylo potřeba reagovat na změny na evropském trhu, kdy je k nám dováženo 95% hraček z Číny bez ohledu na kvalitu a často vážná zdravotní rizika. Proto tato směrnice rozšířila odpovědnost za kvalitu i na dovozce. Aktualizován byl seznam zakázaných látek( kancerogenních, mutagenních a alergizujících) v hračkách. Všechny hračky také musí nést varování před případnými riziky, což je důležitá informace pro rodiče, aby tato rizika vzali do úvahy při nákupu hraček i s ohledem na věk a povahu svého dítěte. Na druhou stranu tato varování chrání výrobce a dovozce před žalobami ze strany rodičů či úrazových pojišťoven v případech, kdy se dítě přeci jen zraní.

 

Roithová ještě připomíná, že od května května 2009 platí povinnost umisťovat na plyšová zvířátka obsahující drobné magnety, že nejde o hračku a že spolknutí drobných magnetů může způsobit vážné zranění.  „Impulsem pro toto rozhodnutí Komise byl přibývající počet malých dětí, které musely být operovány, kvůli poranění vnitřních orgánů spolknutými magnety a dokonce úmrtí jednoho z nich. „Jakkoli může někomu povinné označování hraček textem s riziky připadat jako byrokracie ( jinak  běžná u většiny dalších výrobků), je odůvodnitelné, jde-li o snížení úrazovosti dětí.“ uzavírá Zuzana Roithová.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled