poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Dominový efekt omylů o systému pojištění vkladů

(otevřený dopis Zuzany Roithové)

 
[ 11. května 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Některá média (EURO, E15) se zevrubněji věnují novele evropské legislativy o pojištění vkladů. Vítaná snaha bohužel nepřináší jen správné informace. Omyly, které zůstávají bez oprav, se dominovým efektem šíří dál. 

Faktem je, že 13. 4. 2011 přijal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu návrh novely směrnice, která má zkrátit lhůtu pro vyplácení vkladů krachujících bank. Faktem je, že tak učinil na základě mých doporučení, protože mě jmenoval zpravodajkou pro danou legislativu s tím, že se na jeho půdě věnuji ochraně spotřebitele již sedmým rokem. Není ovšem pravda, že by tak díky mně měli strádat čeští klienti či banky.

Není totiž pravda, že by stávající lhůta pro výplatu vkladů byla zkrácena z dvaceti dní na sedm z mé vůle – to navrhla Evropská komise. Já jsem prosadila, aby se jednalo o sedm pracovních dní, nikoli kalendářních (tedy o dva dny více, než chtěla Komise), a aby šlo o povinnost nikoli jen o možnost vyplatit vklady v této lhůtě. Není pravda, že by měl celkový objem prostředků fondů pojištění vkladů stoupnout na 200 bilionů eur, jak navrhovala Evropská komise  - prosadila jsem přepočet podle skutečných stavů na účtech, kde je ve skutečnosti peněz méně, a tedy snížení cílové částky o 50%! Není proto pravda, že české banky budou nyní ročně platit Fondu pojištění vkladů více – místo 64 milionů eur, které zaplatily v roce 2008, nezaplatí nyní 80 milionů eur, jak předpokládala Evropská komise, ale naopak méně něž 20 milionů eur, což znamená úsporu půl druhé miliardy korun ročně a snížení o 70%. Není tedy pravda ani to, že milionové investice do úpravy vnitřních systémů a komunikačních kanálů budou muset zaplatit klienti zvýšením poplatků za služby – tyto poplatky, v Česku ve srovnání s ostatními státy EU velmi vysoké, mohou nyní banky naopak snížit. Už vůbec není pravda, že to oslabí konkurenceschopnost českých peněžních institucí – české banky do Fondu pojištění vkladů již přispívají a budou dál odvádět méně, než banky v zemích, kde novela směrnice tuto povinnost teprve zavádí a pro něž to bude znamenat ztrátu komparativní výhody na finančních trzích.

Tyto informace lze snadno získat porovnáním současné směrnice, návrhu novely směrnice, jak ji předložila Evropské komise, a mého návrhu, který přijal Výbor EP (viz http://www.roithova.cz/tiskove_zpravy/1183/).

Mojí ambicí není nic jiného, než pomoci obnovit důvěru lidí v bankovní trh, což se podle březnového globálního průzkumu Ernst and Young téměř neděje, a nezatížit přitom státní pokladny. Neznamená to ale, že by z toho pro banky vyplývaly jen závazky: v zájmu spotřebitelů jsme navrhli opatření, která pomohou krachům bank snáze předcházet. Díky pozměňovacím návrhům budou moci čerpat z fondů pojištění vkladů prostředky na sanaci potíží ještě před bankrotem, pokud o tom příslušné dozorové orgány rozhodnou jako o efektivnějším řešení. Nemůžu mluvit za banky, ale zdravý rozum mi říká, že by jim mělo jít o totéž.

 

Zuzana Roithová
poslankyně Evropského parlamentu

 

Pro více informací:
Kancelář Zuzany Roithové: +420 602 954 210, +32 228 45 485
www.roithova.cz, email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu
Marek Hannibal, Tiskové oddělení Evropské lidové strany v EP,
tel.: +32-475-753048,
email: marek.hannibal@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled