poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Směrnice o přeshraniční zdravotní péči

Europoslankyně Zuzana Roithová, bývalá ministryně zdravotnictví a ředitelka fakultní nemocnice, komentuje směrnici o poskytování přeshraniční zdravotní péče: zkrátí se čekací doby a zlepší se  diagnostika vzácných nemocí v celé EU

 
[ 19. ledna 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Po sedmi letech jednání se naplnila jedna z mých priorit - Evropský parlament i vlády sedmadvacítky konečně uznávají právo pacientů na čerpání zdravotních služeb v zahraničí a jejich úhradu ve smyslu rozsudků Evropského soudního dvora. Zdravotní pojišťovny jim proplatí účty za ošetření do té výše, kolik by to stálo doma. Pokud pacient plánuje nemocniční či jinou nákladnou specializovanou péči, musí předem požádat o povolení ve své pojišťovně a státy budou muset zveřejnit seznamy takové péče. Ocení to jednak chroničtí pacienti, kteří často pobývají v zahraničí a také ti, kteří příliš dlouho čekají na operace doma. Navíc to povede to k lepšímu využití současných kapacit. Směrnice je průlomem také pokud jde o přístup ke včasné diagnostice i léčbě vzácných zejména genetických onemocnění. Celkově se zkrátí čekací doby v celé unii, díky lepšímu využití současných kapacit.

Vznikne síť kontaktních center, kde se pacienti dozví o možnostech a také standardech léčby a platných cenách předem v jednotlivých zemích včetně doporučení, kam směřovat případné stížnosti na péči i účty.

Zásadně chci vyvrátit liché obavy, že to zhorší přístup našich pacientů k péči doma. Tyto soudy pramení z neznalosti přijatého textu směrnice a fungování zdravotního systému. Směrnice totiž obsahuje preventivní pojistky, které umožní každému státu omezit případnou nadměrnou "zdravotní turistiku". Podle směrnice státy nesmí připustit diskriminaci svých občanů. Zdravotnická zařízení nebudou směrnicí motivována preferovat pacienty ze zahraničí, protože již nyní nesmí účtovat odlišné ceny domácím a zahraničním pacientům z EU a to i pokud jde o plastické operace či další výkony nehrazené z veřejného pojišťění. Státy by měly také zavést veřejné statistiky o struktuře a objemu přeshraniční zdravotní péče, což v důsledku bude motivovat členské státy, aby zlepšily přístup ke službám pro své občany doma.

Pro více informací:
Kancelář Zuzany Roithové: +420 602 237 933, +32 228 47 485
www.roithova.cz email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu
Marek Hannibal, Tiskové oddělení Evropské lidové strany v EP,
tel.: +32-475-753048, email: marek.hannibal@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled