poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Označování země původu na výrobcích ze třetích zemí přispěje k ochraně spotřebitele

 

„Spotřebitelé mají právo vědět, odkud pocházejí výrobky, které si chtějí koupit," říká poslankyně EP Zuzana Roithová, „a Evropský parlament se už mnoho let snaží zahrnout spotřebitele a jejich práva do středu politického a obchodního rozhodování."

 

 
[ 20. října 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Evropský parlament dnes hlasuje rozpolceně o návrhu nařízení o označování země původů na některých výrobcích ze třetích zemí. Dlouhý seznam zahrnuje například textil, obuv, sklo, šperky, farmaceutické produkty. Nařízení se nevztahuje na produkty rybolovu a akvakultury ani na potraviny. Po schválení Parlamentem a členskými státy by ho měla Komise dále rozšířit.

"Nejde v žádném případě o protekcionismus, jak to hodnotí liberálové v EP, ale o to, aby spotřebitelé získali potřebné informace o zboží, které si hodlají zakoupit. Informace o tom, kde bylo zboží vyrobeno, není přeci utajovaná skutečnost, ale napomůže orientaci spotřebitelů," zdůrazňuje europoslankyně. Podle ní se nakupující snáze vyhnou koupi nebezpečného výrobku, kterých je i přes zlepšení kontroly stále velmi mnoho, budou-li vědět, kde bylo zboží vyrobeno. Evropský trh tak bude i lépe chráněn před nekalou konkurencí a padělky.

„Čeští výrobci – hlavně skláři, textiláři či obuvníci – se na mne obracejí již dlouho a oprávněně volají po zprůhlednění původu výrobků. Musí totiž konkurovat napodobeninám či padělkům nejasného původu, které parazitují na trhu EU. Většinou jde o nekvalitní, často i zdraví škodlivé zboží," upozorňuje Roithová. „Povinnost označovat zemi původu na třetích výrobcích je proto třeba vnímat především jako logický krok ke zlepšení ochrany evropského spotřebitele."

Evropská komise podala první návrh nařízení už v roce 2005, jednání ale zablokovaly některé členské státy. „Střety mezi jednotlivými zeměmi očekávám i na plenárním zasedání – v zásadě půjde hlavně o to, odkud europoslanci pocházejí. V některých zejména severních zemích již tradiční výrobce převálcovali dovozci ze třetích zemí a mohou takové nařízení považovat za zbytečnou byrokracii," podotýká členka Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.

Návrh Komise podle poslanců EP postrádá harmonizovaný systém postihů za porušení pravidel. „Je rozhodně potřeba, aby Evropská komise navrhla alespoň minimální standardy a zajistila tak, že pravidla se budou dodržovat jednotně napříč sedmadvacítkou a vývozci ze třetích zemí nebudou upřednostňovat některé vstupní země EU kvůli nižším či nulovým sankcím," vysvětluje Roithová.

Slova „made in" a název země musejí být v jazyce, kterému rozumějí spotřebitelé členského státu, pro jehož trh je produkt určen. „V Evropském parlamentu jsme se dohodli na řadě změn. Například, aby tento nápis byl v angličtině v celé EU, přičemž označení původu země by měl nést jak produkt sám, tak i jeho obal. Podpořili jsme návrh Evropské komise, aby se regulace vztahovala jen na výrobky pro konečné spotřebitele. Bohužel se nebude týkat zboží pocházejícího z EU, Turecka, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska," uzavírá Roithová.

Přijetím regulace EU srovná krok s důležitými obchodními partnery, jako jsou USA, Kanada, Japonsko a také Čína, kteří již povinné označování původu zboží uzákonili.

 

Pro více informací:
Kancelář Zuzany Roithové: +420 602 954 210, +32 228 45 485
www.roithova.cz, email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled