poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Ochrana před lacinými napodobeninami z Asie

Evropský parlament bude jednat o zprávě poslankyně Gallo o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví na vnitrním trhu. Europoslankyně Roithová, která pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele k této zprávě připravila stanovisko, říká: „Europoslanci vždy stáli na straně spotřebitelů. Evropský trh je zaplaven napodobeninami z asijských zemí a proti této záplavě je třeba bojovat. Laciné a nekvalitní výrobky často vedou k poškození zdraví občanů, kteří o těchto škodlivých důsledcích neví. Boj proti takovému zboží je třeba vést účinnějšími prostředky, které odstraní závadné zboží z evropského trhu.“

 
[ 20. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

„Proti asijským napodobeninám jsem navrhla vytvořit evropskou certifikační známku pro kvalitní výrobky splňující vysoké standardy. Jsem ráda, že mám příslib Evropské komise, která na moji interpelaci potvrdila, že hodlá podpořit můj návrh již v příštím roce,“ říká Zuzana Roithová.

Statistiky jsou varující: v roce 2007 bylo paděláno zboží v hodnotě přesahující hodnotu dvojnásobného rozpočtu EU. Největší nebezpečí podle Zuzany Roithové představují padělky léků a jiného zboží s přímým dopadem na lidské zdraví, např. padělky potravin a nápojů, dětských hraček či kosmetiky. 62 % léků koupených přes internet jsou padělky a padělatelé se zaměřují jak na přípravky pro např. hubnutí tak i na život zachraňující léky, které často vůbec neobsahují účinnou látku. "Je potřeba stanovit priority v oblasti boje proti padělání. 178 milionu padělků bylo v roce 2008 dovezeno do EU, z toho 20 milionu bylo nebezpečných pro spotřebitele" doplňuje Zuzana Roithová. Novým hitem padělatelů je balená voda.

Předložená zpráva však vyvolává polemiku kvůli své části týkající se boje proti stahování autorských děl z internetu. „Masové sdílení autorských děl na internetu je potřeba omezovat a najít proti němu účinné prostředky. Ty však musí být proporcionální. Nesouhlasím s tvrdými plošnými opatřeními. Jde o jev tak rozšířený, že kriminalizace a trestněprávní následky postihnou hlavně středoškoláky a mladé lidi. Evropský parlament by měl umět nalézat vhodná řešení i u komplexních otázek. Nikoliv podléhat tlaku průmyslu. V prvé řadě je třeba bojovat proti šiřitelům děl, kteří tak činí pro vlastní obohacení a finančně parazitují na dílech jiných. Autorské právo v Evropě je v současnosti nevhodně nastaveno a nenabízí moderní pravidla pro podporu autorů a široké využití jejich děl veřejností. Naopak spíše preferuje zájmy držitelů autorských práv, např. nahrávacích společností, než oprávněné zájmy autorů. Mrzí mě, že ani tato zpráva nebyla tou platformou, kde by se znovunalézal ten potřebný balanc pro autorské právo v digitálním světě,“ říká Zuzana Roithová.

 

 

Více informací:
Zuzana Roithová, tel.: +32 228 47485
Marek Hannibal, tiskové oddělení klubu ELS v Evropském parlamentu, tel: +32 475753048


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled