poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Textil


Vyjádření poslankyně Z. Roithové ke sdělení EK o textilním průmyslu

Pane komisaři, úvodem chci ocenit, že jste vyjednal omezení dovozu Čínského textilu, který zaplavil jak Evropu tak rozvojové země, bohužel, přesně podle očekávaného scénáře. Loni, kdy jste byl seznámen s prognózou a ojedinělí politici včetně mne bili na poplach, tehdy Evropa mlčela a nevyslala žádný varovný signál ani Číně, ani obchodním řetězcům a ani se nepřipravila se včas na monitoring. Nic co by obchodníkům naznačilo předtím než naplánovali a uzavřeli kontrakty, že EU hodlá využít ochranou doložku a omezit růst dovozu na přijatelnou míru.
 
[ 6. října 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Nic o tom, že nehodláme hloupě přihlížet likvidaci průmyslu, který dává práci milionům ženám v jižní a střední Evropě. Bohužel limity přišly až po půl roce a kontrakty s evropskými obchody byly uzavřeny, zboží začalo blokovat evropské přístavy. Bylo jasné, že hromady zásob se podle čínského scénáře do Evropy vpustí . Dohoda vypadá jako cár papíru. Ptám se tedy, zda jste to s limity myslel doopravdy, kritici tvrdí, že šlo jen o chlácholení Evropského parlamentu. Sama tomu nevěřím, a proto Vás, prosím jménem českých textiláků, abyste se zasadil o prodloužení účinnosti kvót do konce roku 2008. Je to přepočítaná kompenzace za absolutní navýšení objemu zboží, jež jste sám dojednal v červnu. Především však apeluji, aby tento mezičas sloužil ke změně evropské obchodní strategie. Je nezbytné využít veškeré ekonomické a politické páky a přimět komunistickou Čínu, aby recipročně otevřela své trhy. Aby přijala mezinárodní pakt o občanských a politických právech a pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a docílila tak brzy minimálních sociálních a ekologických standardů. Dále aby zamezila obcházení zákazu státních dotací exportujícím podnikům a také aby převzala spoluodpovědnosti za odpadové hospodářství a odstraňování ekologických škod. Věřím, že se EU stane konečně silným hráčem na globálním hřišti a náš komisař bude stratég a ne jen arbitr sporů. Plenární zasedání 29.9.2005, Strasbourg

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled