poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Spotřebitel v digitálním prostředí


Práva spotřebitelů v digitálním prostředí (Řeč Z. Roithové na tiskové konferenci)

Dnešní den je výjimečný, jelikož slavnostně odhalujeme šestici nezadatelných práv spotřebitelů v digitálním prostředí. Kdo si dodnes myslel, že práva mohou mít jen výrobci, autoři či distributoři, tak se mýlil. Tato deklarace vznikla v dílně Evropského sdružení na ochranu spotřebitele a velkou zásluhu na tom má zde přítomná Dr. Cornelia Kutterer. Toto dílko je odpovědí na mnoho palčivých problémů, se kterými se dnes lidé potýkají...

 
[ 10. listopadu 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Dnešní den je výjimečný, jelikož slavnostně odhalujeme šestici nezadatelných práv spotřebitelů v digitálním prostředí. Kdo si dodnes myslel, že práva mohou mít jen výrobci, autoři či distributoři, tak se mýlil. Tato deklarace vznikla v dílně Evropského sdružení na ochranu spotřebitele a velkou zásluhu na tom má zde přítomná Dr. Cornelia Kutterer. Toto dílko je odpovědí na mnoho palčivých problémů, se kterými se dnes lidé potýkají.

Přišel čas říci spotřebitelům, nikoli co nesmí, ale naopak co mohou, aby se necítili jako piráti, když si stáhnou z Internetu data, která nejsou počítačovým programem, ale produktem jako je hudba, film či elektronická kniha apod. Většina spotřebitelů neví, že toto jednání je v souladu s autorským právem v zemích EU (včetně ČR). Samozřejmě tyto kopie nemohou být využívány ke komerčnímu účelu, tj. k finančnímu zisku. Přesto jsme svědky klamavých (agresivních) reklamních kampaní zábavního průmyslu, které mají za cíl vyvolat nejistotu a neoprávněný strach, zejména mezi mladými lidmi. Jde o manipulaci s vědomím, že stahování dat pro osobní potřebu je vlastně trestný čin. A přitom současně milióny čínských padělků destruují beztrestně evropský trh. Evropa už dávno potřebuje modernější ochranu práv k duševnímu vlastnictví. Jejím cílem musí být vyváženost. Musí podporovat přístup co nejširší veřejnosti k informacím, znalostem, ke kultuře a současně mnohem účinněji chránit duševní vlastnictví v komerčním prostředí. V tomto světle je zřejmé, že právo na nekriminalizaci je legitimním požadavkem spotřebitelů........ Peer to peer (P2P) sdílení dat mezi počítači po celém světě je realita v globalizovaném světě a vyžaduje adekvátní právní úpravu, nikoli kriminalizaci.

Podle autorského zákona ten, kdo si zakoupí kazetu či knihu má právo na jednu osobní kopii. Avšak producenti různých digitálních produktů zavádějí mnohé technické zábrany, které toto právo staví na hlavu. Ještě horší praktikou jsou technické překážky, jejichž účelem není nic jiného než omezit přehrávání zakoupeného CD na konkurenčních přehrávačích.

Mezi šesti právy Evropské deklarace je například také právo na soukromí. Má být obranou proti nehoráznému monitorování zvyklostí jednotlivých uživatelů Internetu, digitální televize či radia. Digitální technika totiž umožňuje monitorovat vaše chování podle toho, jak si volíte programy, což je snadno zneužitelné ke komerčním či politickým účelům. Vedle tohoto vyzvědačství je nutné konečně také účinně chránit uživatele internetu před nevyžádanou rekonfigurací softwaru. Nevratné zásahy do programů jsou něco jako vytržení stránek z knihy po jejím zakoupení, čemuž je nutné se také bránit. Jednotlivec ale nemá šanci bez opory v zákoně. A přibývají další nehorázné jevy, jako je účelová nekompatibilita mezi např. synchronizací mobilních telefonů a počítačem, která také otravuje život spotřebitelů. Tomu všemu je na čase říci jasné NE.

V této situaci oceňuji pohotovost a také profesionalitu Evropské organizace na ochranu spotřebitelů, která vypracovala tuto Deklaraci. Je pro mne velkou ctí představit osobně dnes poprvé na veřejnosti šest práv spotřebitelů v digitálním prostředí. Jsou prvním krokem, který by měl upozornit, že je nutné zajistit právní jistoty nejen pro autory, ale také pro spotřebitele. Kultivování vnitřního trhu EU není totiž možné bez vysoké spotřebitelské úrovně. Můj Výbor pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele projednává iniciativně zprávu o ochraně spotřebitelů v nových členských zemích, kde navrhuji na tyto nešvary upozornit. Chci jako místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele prosadit, aby práva spotřebitelů byla jasně formulována a stala se součástí legislativy na ochranu duševního vlastnictví. Požaduji také, aby i Evropská komise měla jasno v prioritách. Proto apeluji na Komisi, aby zpracovala provázanou strategii pro všechny oblasti duševního vlastnictví. Zeptáte-li se co chce Unie v této důležité oblasti nehmotných statků dosáhnout, každé Generální ředitelství (DG) vám řekne něco trochu jiného. Proto se v Evropském parlamentu můžeme setkat i s naprosto protichůdnými přístupy k ochraně duševního vlastnictví v různých směrnicích. Evropě chybí moderní komplexní a vyvážený přístup. Autorské právo, ochrana designu a patentů, ochranné známky, know how apod. - to vše jsou spojité nádoby. Přičemž obsah konzumují, jak autoři tak spotřebitelé.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled