poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Splnila, co slíbila


Asociace textilního průmyslu – ATOK

Zhodnocení spolupráce paní poslankyně Dr. Zuzany Roithové s  ATOKem

 
[ 1. března 2006 | Autor: Ing. Jiří Kohoutek - vicepresident ATOK ]
 

Paní poslankyně Roithová se významně podílela na agendě evropského textilního a oděvního průmyslu, zejména v letech 2004 a 2005.

To bylo přechodové období, ve kterém měla na konci roku 2004 přestat platit veškerá množstevní omezení, vyplývající z postupné liberalizace světového obchodu textilním a oděvním zbožím. To byl poměrně velký problém pro celý evropský textilní a oděvní průmysl, vyplývající zejména z toho, že podmínky, za kterých se EU zavázala v roce 1994 k takovému postupu, se vstupem Číny do WTO, výrazně změnily. Hrozila tedy celému evropskému textilnímu a oděvnímu průmyslu velká ekonomická újma.

Přístup paní poslankyně Roithové v této agendě byl velmi netradiční. Politici většinou jsou ochotni se angažovat ve společenských věcech za určitých specifických podmínek.

Paní Dr. Roithová je mezi nimi výjimkou v tom, že celý problém podrobně nastudovala a pochopila v mnoha souvislostech, které jsou velmi složité i pro textilní odborníky. Byla ochotna a schopna pochopit celý proces „interdisciplinárně“, nejen v dopadech na evropské výrobce, ale i na spotřebitele, do ochrany evropského trhu před nebezpečnými výrobky, dopadů na životní prostředí i do sociálních souvislostí, vyplývajících z obav prudkého zvýšení nezaměstnanost. Byla prostě ochotna celý složitý proces „odpracovat“, a to se většinou politikům nechce.

Dokázala využít svého postavení místopředsedy výboru pro vnitřní trh parlamentu EU k tomu, aby na půdě Parlamentu EU zorganizovala veřejné slyšení na téma dopadů globalizace a liberalizace na evropský textilní a oděvní průmysl a byla jednou z těch poslanců EU, kteří navrhli a prosadili specifické usnesení parlamentu EU jen k problémům textilního a oděvního průmyslu. Toto usnesení vedlo k vytvoření Skupiny na nejvyšší úrovni, která pak navrhla Komisi EU řadu návrhů jak situaci textilního a oděvního průmyslu řešit.

S přispěním všech těchto aktivit došlo i k tomu, že v letech 2004 a 2005 i tehdejší vláda ČR změnila do té doby odmítavý postoj k problémům českého textilního a oděvního průmyslu a začala jednoznačně podporovat oprávněné zájmy českých textiláků a také je prosazovat v orgánech EU.

Zuzana Roithová splnila to, co textilákům ve volební kampani slíbila. Pokud celou spolupráci shrnu, měl-li by ATOK udělit některému z českých politiků za svoji podporu v posledních 10 letech pomyslného „OSKARA“, nemůže být držitelem nikdo jiný než paní poslankyně Dr. Zuzana Roithová .

 

Ing. Jiří Kohoutek

vicepresident ATOK


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled