poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Soutěž pro studenty


Studenti vzpomínají na cestu po Evropě

Chomutovský deník , 3.5.2008, Čtenář - reportér
 
[ 5. května 2008 | Autor: Michaela Patráková, ]
 
 Co se děje na školách

Kadaň/ Minulý rok vyhlásila organizace Generation Europe ve spolupráci s poslankyní Evropského parlamentu Zuzanou Roithovou druhý ročník soutěže Cesta do Evropského parlamentu. Soutěže se mohli zúčastnit studenti středních škol a hlavní výhrou byla vícedenní studijní cesta do Evropského parlamentu s výlety do belgických měst.
Prvním úkolem bylo vžít se do role novináře a napsat článek, který by blíže identifikoval nějaký regionální problém - například z oblasti ekologie, práva nebo historie. Pro svůj článek jsem si vybrala téma historie, konkrétně problém nedostatečného povědomí občanů o historii Kadaně. Ve druhém kole jsme měli za úkol zpracovat projekt, který by daný problém přibližoval, a pokusit se o jeho řešení. Svůj projekt jsem nazvala Dějepisná osvěta aneb Kadaňská historie trochu jinak. V rámci projektu jsem dělala například anketu mezi Kadaňskými, vypracovala jsem prezentaci o bitvě u Wogastisburgu, také jsem uspořádala informační a výtvarnou hodinu pro žáky 5. třídy na ZŠ Na Podlesí.
Můj projekt byl nakonec projektem vítězným a společně s dalšími šesti úspěšnými studenty jsem získala hlavní cenu - cestu do Evropského parlamentu
. Vrámci studijní cesty jsme navštívili Lucemburk, hlavní město stejnojmenného velkovévodství a místo posledního odpočinku českého krále Jana Lucemburského, malebná belgická města Gent a Bruggy, proslulá jak svými historickými památkami, tak výtečnými belgickými pralinkami. Prohlédli jsme si také univerzitní město Lovaň a zastavili se na místě neslavné bitvy slavného Napoleona Bonaparta u Waterloo, kde se v současné době nachází mohyla se sochou lva na vrcholku.
Nechyběla ani prohlídka pamětihodnotí hlavního belgického města Bruselu, mezi nejznámější patří například soška čůrajícího chlapečka nebo královský palác. Velmi zajímavá byla rovněž návštěva Atomia, modelu základní buňky krystalové mřížky atomu železa, které bylo původně projektováno jako symbol výstavy EXPO 1958. Jeden den patřil samotnému Evropskému parlamentu.
Nejprve jsme se zúčastnili besedy, na které nám paní europoslankyně osvětlila smysl a fungování Evropského parlamentu, poté jsme měli možnost prohlédnout si budovu parlamentu a nahlédnout do míst, kde europoslanci zasedají. Během studijní cesty jsem se dověděla mnoho zajímavých informací o belgické historii, fungování Evropského parlamentu a v první řadě nasbírala mnoho nových zkušeností. Příjemnou atmosféru, která během celé cesty panovala, korunovala slavnostní večeře s paní europoslankyní.
Michaela Patráková, 4. B


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled