poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Soutěž pro studenty


Evropská soutěž

Do velkého klání se zapojili také Havířovští
 
[ 1. března 2007 | Autor: JAN PRISTÁŠ; Havířovský deník ]
 
Havířov - Generation Europe Foundation je nestátní nezisková organizace působící především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace ve vzdělávání a nové koncepty jako je zkušenostní učení, spotřebitelské a environmentální vzdělávání či občanské a multikulturní vzdělání.
Generation Europe je součástí mezinárodní sítě organizací, které realizují společné projekty v oblasti vzdělávání. Celá síť je koordinovaná organizací Generation Europe Foundation se sídlem v Belgii. Česká pobočka byla zřízena v září 2005. Nejvýznamnějším projektem GE je každoročně vydávaná vzdělávací publikace Studentský diář. Tato publikace je již od roku 1999 za podpory Evropské komise zdarma distribuována středním školám. V předchozích letech byl tento projekt realizován přímo prostřednictvím belgického ústředí, od roku 2005 jej realizuje jeho česká partnerská pobočka.
Spolu s diářem dostávají školy i Příručku pro učitele, která jim usnadňuje zařazování nových témat do svých hodin. V letošním školním roce byl diář s názvem Spotřebitelský diář - Volba je na tobě, za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR distribuován v nákladu 50 tisíc kusů více než čtyři sta středním školám v republice. V oblasti zapojování mladých lidí realizujeme ve spolupráci s belgickými kolegy mezinárodní projekt Engaging tomorrows decisionmakers today. Cílem projektu je podpořit zapojení mladých lidí do veřejné debaty na evropské úrovni. Mladí lidé z celé Evropy diskutují on-line a jednou za rok se scházejí na společné diskusní konferenci.
V rámci soutěže pro střední školy, kterou vyhlašuje Generation Europe ČR ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů a europoslankyní Zuzanou Roithovou, mohou studenti vyhrát poznávací zájezd do Evropského parlamentu. Cílem soutěže je osvojení znalostí a dovedností ve spotřebitelské oblasti a zlepšení orientace mladých lidí ve spotřebitelské problematice. Soutěže se mohou zúčastnit několikačlenné týmy studentů, které mají za úkol vypracovávat celkem pět zadaných úkolů v průběhu pěti měsíců. „Úkoly jsou koncipovány tak, aby se soutěže mohli zúčastnit studenti všech typů středních škol. Úlohy tématicky zabírají široké spektrum spotřebitelských problémů, od srovnávacího testu po vytvoření malé reklamní kampaně. Vypracování jednotlivých úkolů bude pokaždé požadováno v jiné formě, například fotoreportáž, analýza odpovědí nebo počítačová prezentace. Studenti mají k plnění úkolů na webových stránkách vypsáno několik zdrojů, ze kterých mohou čerpat informace a inspiraci,“ uvedla k soutěži Lenka Petýrková z Generation Europe.
Obsahovou náplň úkolů pořadatelé vymýšleli tak, aby jejich plnění bylo pro studenty zábavné, ale také aby získané znalosti mohli soutěžící prakticky využít např. ve svém budoucím profesním životě. Učitelé mohou studenty metodicky vést a popřípadě jim doporučit alternativní zdroje, ze kterých by studenti mohli získat doplňující informace k zadané problematice. „Na vítězné týmy čeká poznávací zájezd do Evropského parlamentu a pro další úspěšné účastníky soutěže jsou připraveny hodnotné ceny,“ uzavřela Ivana Picková ze Sdružení obrany spotřebitelů.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled