poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Soutěž pro studenty


Ukážeme vám projekt o vodě

Odpovědné nakládání s vodními zdroji. Spotřeba pitné vody. Těmito a podobnými tématy se v současné době zabývám se skupinou studentek prostějovského Reálného gymnázia v rámci soutěže pořádané organizací Generation Europe ČR.
 
[ 16. února 2007 | Autor: Prostějovský deník : Čtenář - reportér M. Röschová ]
 

Naším úkolem je zpracovat určitý problém spojený s odpovědnou spotřebou a následně s ním seznámit veřejnost prostřednictvím malé reklamní kampaně.
Soutěž, probíhající pod záštitou europoslankyně Zuzany Roithové, si klade za cíl zprostředkovat mladým lidem informace ze spotřebitelské oblasti. V úvodu popisovaný úkol uzavírá čtveřici předchozích zadání vypisovaných během téměř půlročního trvání projektu.
Realizaci závěrečného úkolu předchází rozsáhlá příprava. Prvním krokem byl výběr zaměření kampaně. Rozhodly jsme se pro téma spotřeby pitné vody, která je pro život člověka nezbytná, ale přesto nebývá její význam často doceněn.
Následné vypracování jsme rozčlenily do několika etap. První představovalo vytvoření počítačové prezentace zaměřené na problémy spojené se spotřebou pitné vody, která byla představena vybraným třídám Reálného gymnázia. Obsah jsme vždy upravily podle věkové kategorie studentů v jednotlivých třídách. Cílem nebyl výklad faktů, usilovaly jsme o upozornění na problémy například pomocí zajímavých údajů.
V kampani určené pro širší veřejnost jsme uznaly za vhodné soustředit se pouze na užší oblast problematiky a nalézt srozumitelnou a nosnou myšlenku. Při školních prezentacích se s největším ohlasem setkalo srovnání denní spotřeby vody ve vyspělých a rozvojových zemích a poukázání na přílišné plýtvání. Z tohoto budeme vycházet i na akci, jejímž dějištěm bude v úterý 20. února prostějovské náměstí T. G. Masaryka. Nepůjde ovšem o nic masivního. Chceme jen lidem zdůraznit přednosti šetrného nakládání s pitnou vodou. Při práci na projektu jsme získaly množství až zarážejících informací, které prohloubily náš zájem o problematiku. Rády bychom je zprostředkovaly veřejnosti, i kdyby jen formou letáků. A co si od kampaně slibujeme? Přejeme si především vzbudit zájem lidí a doufáme, že se setkáme s příznivými ohlasy.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled